Măsura 5. Servicii de consultanță și formare

 

Sprijinul financiar se va acorda producătorilor agricoli prin intermediul companiilor de consultanță și asociații de profil pentru:
• instruiri specializate pentru producătorii agricoli;
• elaborarea planului de afaceri, inclusiv asistenţă consultativă la depunerea cererii de solicitare a sprijinului financiar la oficiile teritoriale AIPA;
• acordarea suportului la elaborarea pachetului de documente în scopul atragerii surselor financiare adiţionale.

Mărimea sprijinului financiar se va acorda în baza Listelor producătorilor agricoli prezentate de către companiile de consultanţă şi va constitui 50% din valoarea serviciilor prestate, maxim 4 000 lei/beneficiar pe parcursul unui an.

Mărimea sprijinului financiar acordat unui producător agricol în cadrul unui an de subvenționare, cumulativ pe toate măsurile de sprijin nu va depăşi suma de 3,0 mil. lei per beneficiar, iar pentru grupurile de producători plafonul va fi în limita de 4,5 mil. lei.

Anexe
Ghid_masura_5
Anexe masura 5