Microindustrializare – 450.000 lei

Program de finanțare: Programul național multianual de micro industrializare.

Obiectivul programului: Susținerea investițiilor în sectoarele economice prioritare, creșterea volumului de activitate și a competitivității IMM din aceste sectoare.

Solicitanți eligibili: Micro întreprinderi, întreprinderi mici si mijlocii ce au cel puţin 1 an calendaristic de la înfiinţare la data deschiderii aplicaţiei electronice de înscriere a planului de afaceri și codul CAEN pentru care solicită finanțare este eligibil în cadrul Programului și autorizat a fi desfășurat la momentul înscrierii online.

Activități eligibile:

Obiectul finanțării trebuie să se încadreze în una sau mai multe din următoarele categorii eligibile:

 • Echipamente tehnologice;
 • Aparate și instalații de măsură, control, reglare,cititoare pentru cod de bare, cântare electronice cu/fără printer pentru etichetare, aparate demarcat electronice fiscale;
 • Autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu excepția vehiculelor de teren simbol G, conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificările si completările ulterioare;
 • Investițiile în active necorporale referitoare la brevete de invenție, mărci de produse și servicii(francize, etichetare ecologică, licențe), software- uri;
 • Achiziționarea de spații de lucru, spații de producție;
 • Achiziționarea de bunuri prevăzute la subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 aparatura birotică si 3.3 sisteme de protecție a valorilor umane și materiale, conform H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, cu completările și modificările ulterioare;
 • Realizarea unei pagini web;
 • Achiziționarea de instalații/echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare; achiziționarea de instalații de încălzire sau climatizare aferente spațiului de lucru sau producție;
 • Cursuri de dezvoltare a abilităților antreprenoriale;
 • Comisionul de garantare aferent anului acordării garanţiei, datorate instituțiilor financiare care emit garanții pentru credite, în cazul garanţiilor acordate pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor de afaceri acceptate în cadrul Programului;
 • Consultanță.

Valoarea grantului: Maxim 450.000 lei.

Contribuția beneficiarului: Minim 10% .

Finanțator: Guvernul României.

Termen limită: Perioadă estimativă de lansare: octombrie 2019.

Informații suplimentare: http://www.aippimm.ro/articol/programe/programul-de-microindustrializare-/anunt-deschidere-aplicatie-inscriere-programul-de-microindustrializare/