Orizont 2020

Program de finanțare: ORIZONT 2020

Obiectivul programului: Dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaștere si inovare in cadrul Uniunii Europene.

Solicitanți eligibili: Întreprinzători privați; universități; centre de cercetare.

Activități eligibile:
Structura Programului Cadru Orizont 2020:
Excelență științifică:

 • Tehnologii viitoare si emergente;
 • Acțiunile Marie Curie;
 • Infrastructure de cercetare;
 • Consiliul European pentru Cercetare (ERC).

Poziția de lider în sectorul industrial:

 • Tehnologiile informației si comunicațiilor (TIC) Nanotehnologii si materiale avansate;
 • Spațiu;
 • Accesul la finanțarea de risc;
 • Inovarea in IMM-uri;
 • Tehnologii generice esențiale (KET).

Provocări societale:

 • Sănătate, schimbări demografice si bunăstare Surse de energie sigure, ecologice si eficiente Mijloace de transport inteligente, ecologice si integrate;
 • Combaterea schimbărilor climatice, utilizarea eficienta a resurselor si a materiilor prime Societăți favorabile incluziunii, inovatoare si reflexive;
 • Securitate alimentara, agricultura durabila, cercetare marina si maritima si bioeconomie Societăți sigure – protejarea libertății si securității Europei si cetățenilor săi.

Alte activități:

 • Răspândirea excelenței și lărgirea participării;
 • Știința cu și pentru societate.

Valoarea grantului: Variabilă.

Contribuția beneficiarului: Variabilă.

Finanțator: Uniunea Europeană.

Termen limită: Variabilă.

Informații suplimentare: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/master_calls.html

Anexe:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/guide.html