PAC II – 300.000 lei

Program de finanțare: Ameliorarea competitivității: PAC II (componenta de granturi de cofinanțare)

Obiectivul programuluiPAC II oferă IMM-urilor din Republica Moldova suport financiar pentru a investi în servicii de dezvoltare a afacerii care vor ajuta întreprinderile să-și sporească competitivitatea la export.

Solicitanți eligibili:  IMM-urile din Republica Moldova cu până la 249 de angajați. Întreprinderile pot fi considerate eligibile dacă vor prezenta un proiect de îmbunătățire a afacerii ce demonstrează sporirea competitivității la export. Prioritate vor avea IMM din sectoarele: – produse alimentare şi băuturi; – produse electronice şi mecanice; – textile şi îmbrăcăminte – tehnologii informaționale și externalizarea proceselor de afaceri.

Activități eligibile: Servicii de dezvoltare a afacerii; Achiziționare echipament. 

Valoarea grantului: Grantul va acoperi până la 50% din costul serviciilor de dezvoltare implementate. Suma maximă per beneficiar constituie echivalentul a 300.000 MDL.

Contribuția beneficiarului: Minim 50%.

Finanțator: Unitatea de Implementare a proiectului Băncii Mondiale de Ameliorare a Competitivității (UIPAC).

Termen limită: 30 iulie 2021.

Informații suplimentare: Unitatea de Implementare a proiectului Băncii Mondiale de Ameliorare a Competitivității (UIPAC). Telefon: +022 296723, e-mail: mgf@star.md; www.uipac.md

Anexe:
leaflet-pac-granturi
componenta-de-grant
declaratia-privind-valoarea-ajutorului-de-minimis-primit
fisa-de-evaluare-mediu
fisa-de-verificare-pentru-contractarea-serviciilor-de-consultanta-de-catre-beneficiarii-granturilor
solicitare-de-plata
solicitarea-de-grant-pac-ii-nou