Pare 1+1 – 250.000 lei

Program de finanțare: Programul de atragere a remitențelor în economie “PARE 1+1”

Obiectivul programului: Programul este destinat lucrătorilor migranţi şi/sau rudelor de gradul întâi ai acestora care doresc să investească în lansarea sau/şi dezvoltarea unei afaceri proprii. A fost aprobat prin HG Nr. 972 din 18.10.2010 și este implementat de către Organizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM).

Solicitanți eligibili:

 • Lucrători migranţi sau rude de gradul întâi.
 • Lucrătorul migrant în condiţiile prezentului Program se consideră cetăţeanul Republicii Moldova, plecat peste hotarele ţării cu scopul desfăşurării activităţii de muncă.
 • Ruda de gradul I a migrantului poate fi soţul/soţia, părinţii/înfietorii, fii/fiicele.

Criterii de eligibilitate:

 1. Cetăţean al Republicii Moldova;
 2. Lucrător migrant din Republica Moldova sau rudă de gradul I – beneficiar de remitenţe;
 3. Intenţionează să lanseze o afacere proprie în Republica Moldova sau să dezvolte afacerea existentă;
 4. Dispune de capital propriu, provenit din remitenţe şi poate confirma prezentarea documentelor justificative, provenienţa mijloacelor financiare.

Programul PARE 1+1 se desfăşoară în 4 componente:

COMPONENTA  I – „Informare şi comunicare”

COMPONENTA II – „Instruire şi suport antreprenorial”

COMPONENTA III – „Finanţarea afacerilor /Regula 1+1”

COMPONENTA IV – “Monitorizare post-finanţare şi Evaluarea Programului”

Solicitanţii programului PARE trebuie să dispună de o întreprindere în faza de lansare ori dezvoltare, cu un capital social integral privat, înregistrate în una din următoarele forme organizatorico-juridice:

 1. Întreprindere individuală/Întreprinzător individual;
 2. Societate cu răspundere limitată;
 3. Gospodărie Ţărănească (de fermier);
 4. Cooperativa de producere;
 5. Cooperativa de întreprinzător.

Activități eligibile: În cadrul prezentului Program-pilot, toate activităţile sunt eligibile pentru finanţare, cu excepţia:

 • Importului de mărfuri, cu excepţia echipamentului de producţie şi materiei prime;
 • Activităţilor fiduciare şi de asigurare;
 • Activităţilor fondurilor de investiţii;
 • Activităţii bancare, de microfinanţare, alte activităţi financiare;
 • Activităţilor de schimb valutar şi de lombardare;
 • Jocurilor de noroc;
 • Procurării bunurilor imobiliare;
 • Comerţului;
 • Serviciilor de alimentaţie publică prestate în municipiile Chişinău şi Bălţi.

Plăţile pentru TVA vor fi considerate cheltuieli neeligibile în cadrul Programului-pilot.

Valoarea grantului: Maxim 250.000 lei.

Contribuția beneficiarului: 50% .

Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul Republicii Moldova.

Termen limită: Depunere continuă.

Informații suplimentare:
Pentru înregistrarea la Program, vezi aici.
Pentru înregistratea la componenta Finanțare, vezi aici.

Anexe:
1. HG PARE 1+1
2. MODEL PLAN DE AFACERI COMPLETAT
3. Plan de afacere
4. Raport privind rezultatele financiare
5. Cerere de finantare etapa III
6. Check list 1
7. Check list-2
8. Declaratie subventie
9. Declaratie_privind_eficienta_afacerii
10. Declaratie_restante_fata_ de_buget
11. Fluxul_mijloacelor