Parteneriate public private

Program de finanțare: Programul de parteneriate de afaceri Pubic – Private

Obiectivul programului:  Proiect cu idei inovatoare, care ar uni succesul antreprenorial cu utilitate pentru societate; granturi pentru studii de fezabilitate pentru pregătirea unui astfel de proiect.

Solicitanți eligibili: Companii din Austria, alte țări-membre ale UE sau din Confederația Elvețiană, care au un partener de afaceri în Republica Moldova

Activități eligibile: Sporirea calificării propriilor angajați din Republica Moldova, a furnizorilor sau a distribuitorilor din Republica Moldova; îmbunătățirea colaborării cu autoritățile publice locale și instituțiile publice; asigurarea cu certificate internaționale a produselor de origine din Republica Moldova.

Valoarea grantului: Maxim 50% din costurile directe de proiect (max. 200.000 Euro) – max. 20.000 Euro pentru finanțarea unui studiu de fezabilitate pentru un astfel de proiect.

Contribuția beneficiarului: Variabilă.

Finanțator: Agenția Austriacă pentru Dezvoltare.

Termen limită: 08/19/2020.

Informații suplimentare: 

Biroul ADA în Republica Moldova,
mun. Chișinău, str. Mateevici 23 A
e-mail: Chisinau@ada.gv.at
tel: 022 73 93 70
Business partnership office at the Austrian Development Agency (ADA) in Vienna
phone: +43(0)1 90 399 – 2577
wirtschaft@ada.gv.at 
http://www.entwicklung.at/en/funding/business-partnerships/entering-guide/
http://www.entwicklung.at/en/funding/business-partnerships/steps-in-a-private-sector-cooperation/

Anexe:
Guidelines_for_Business_Partnerships