PNDR sM.16.1 Înființarea grupurilor operaționale, pentru proiecte pilot, noi produse în sectorul pomicol

Program de finanțare: Sprijinirea pentru înființarea grupurilor operaționale (GO), pentru dezvoltarea de proiecte pilot, noi produse în sectorul agricol.

Sprijinirea pentru înființarea grupurilor operaționale (GO), pentru dezvoltarea de proiecte pilot, noi produse în sectorul pomicol.
(PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ, Submăsura 16.1, 16.1a)

Obiectivul programului:

Sprijinirea înființării și funcționarea Grupurilor Operaționale (GO) cu scopul de a realiza, în comun, un proiect de dezvoltare-inovare nou, prin care să se abordeze anumite probleme specifice și să se valorifice oportunitățile existente în sectoarele agricol, agro-alimentar și forestier.

Solicitanți eligibili:

Beneficiarii sprijinului nerambursabil sunt grupurile operaționale care au fost selectate în etapa I aferentă submăsurilor 16.1 și 16.1a.

Activități eligibile:

  • Sprijinul acordat pentru activitățile pregătitoare;
  • Cheltuielile de funcționare ale Grupului Operațional;
  • Costurile directe generate în mod specific de activitățile incluse în planul de proiect depus de GO;
  • Cheltuieli generate de diseminarea rezultatelor;
  • Cheltuieli privind costurile generale ale proiectului.

Valoarea grantului: Maxim 500.000 euro

Contribuția beneficiarului: Variabilă.

Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României.

Termen limită: Apel închis.

Informații suplimentare:

https://portal.afir.info/informatii_institutionale_dezbatere_publica_documente_supuse_dezbaterii_publice

Anexe:

PNDR S.16.1
Ghidul_solicitantului_16.1-16.1a
Anexa_1_Cerere_de_Exprimare_a_Interesului_(sM16.1_16.1a)
Anexa_2_-_Acord_de_cooperare_pentru_constituire_Parteneriat_(16.1_16.1a)
Anexa_3_-_Prevederi_aplicabile_etapei_II
Anexa_4_-_Ghid_pentru_determinarea_incadrarii_proiectului_dpdv_al_ANEXEI_I_la_TFUE Anexa_5_-_Fisa_Masurii_-_extras_PNDR
Anexa_6_-_Lista_cuvinte_cheie
Anexa_7_-_Lista_localitati_HNV
Anexa_8_-_Anexa_I_-_lista_prevazuta_la_art._38_din_tratatul_de_functionare_a_UE Anexa_nr.1_la_Fisa_evaluare_-_Solicitare_informatii_suplimentare Anexa_nr.2_la_Fisa_evaluare_-_Notificare_rezultatul_evaluarii Declaratie_privind_prelucrarea_datelor_cu_caracter_personal Erata_la_Ghidul_solicitantului_aferent_sM16.1_si_sM16.1a
Fisa_de_evaluare_16.1_16.1a_-_Anexa_nr._2_la_ordin