PNDR S.3.1 Schemele de calitate, produse agricole și agroalimentare

Program de finanțare: Sprijin pentru participarea pentru prima dată la schemele de calitate
(Programul Național de Dezvoltare Rurală, Submăsura 3.1)

Obiectivul programului: O mai bună integrare a producătorilor agricoli în lanțurile agroalimentare, prin intermediul schemelor de calitate și prin adăugarea de plus valoare produselor agricole.

Solicitanți eligibili: Fermieri (cu excepția persoanelor fizice neautorizate) și grupurile de fermieri legal constituite, care participă pentru prima dată la o schemă de calitate a UE.

Activități eligibile:
Sprijinirea fermierilor și grupurilor de fermieri care aplică pentru prima dată la schemele de calitate, în scopul creșterii numărului de aplicanți care produc și comercializează produse agricole și alimentare în baza schemelor de calitate.

Costurile rambursate către fermieri vor apărea ca urmare a aderării la schemele de calitate sprijinite, reprezentând costurile aferente aderării la schema de calitate, contribuţia anuală de cooperare, certificare și inspecţii necesare pentru evaluarea conformităţii cu specificaţiile schemei.

Ajutoarele se acordă sub formă de stimulent financiar anual, pentru o perioadă maximă de cinci ani consecutivi de la aderarea la o schemă de calitate.

Valoarea grantului: Maxim 3.000 de euro/exploatație/an (rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv de fermieri/grupuri de fermieri).

Contribuția beneficiarului:

Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României.

Termen limită: 31 decembrie 2018, ora 16:00

Informații suplimentare:

https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_3_1_sprijin_pentru_participarea_pentru_prima_data_la_schemele_de_calitate

     Anexe:

PNDR S.3.1
Ghidul_Solicitantului_sM_3.1_2018
Prezentare-M-03-Scheme-de-calitateE.1.2.Fisa_de_evaluare_generala_sM3.1
Anexa_2_Model_Plan_actiuni
Anexa_3_Model_Contract_de_finantare
Anexa_4_Anexa_I_la_Tratatul_de_Instituire_al_Comunitatii_Europene
Anexa_5_Fisa_Masurii_3_si_a_Submasurii_3.1
Anexa_6_Acte_normative_utile
Anexa_7_Declaratia_datelor_cu_caracter_personal
Cheltuieli eligibile – PNDR S.3.1