PNDR S.4.1 Investiții în exploatații agricole

Program de finanțare: Investiții în exploatații agricole
(Programul Național de Dezvoltare rurală, Submăsura 4.1)

Obiectivul programului:

 • Îmbunătăţirea performanţelor generale ale exploataţiilor agricole prin creşterea competitivităţii activităţii agricole, a diversificării producţiei agricole şi a calităţii produselor obţinute;
 • Restructurarea exploataţiilor de dimensiuni mici şi medii şi transformarea acestora în exploataţii comerciale;
 • Respectarea standardelor UE aplicabile tuturor tipurilor de investiţii;
 • Creşterea valorii adăugate a produselor agricole prin procesarea produselor la nivelul fermei şi comercializarea directă a acestora în vederea creării şi promovării lanţurilor alimentare integrate.

Solicitanți eligibili:

Fermierii definiţi conform Regulamentului (CE) 1307/ 2013, art. 4, ca fiind persoane fizice sau juridice sau un grup de persoane fizice sau juridice, indiferent de statutul juridic pe care un astfel de grup şi membrii săi îl deţin în temeiul legislaţiei naţionale, ale căror exploataţii se situează pe teritoriul României şi care desfășoară o activitate agricolă. Investiţia trebuie să se realizeze în cadrul unei ferme cu o dimensiune economică de minim 8.000 SO (valoarea producţiei standard).

Activități eligibile:

Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor eligibili pentru investiţii corporale şi/ sau necorporale, conform următoarei liste indicative a cheltuielilor eligibile:

 • Construcţia, extinderea, modernizarea și dotarea construcțiilor din cadrul fermei, destinate activității productive, inclusiv căi de acces în fermă, irigații în cadrul fermei și racordarea fermei la utilități şi a anexelor aferente activităţii productive desfăşurate, dimensionate corelat cu numărul persoanelor ce vor utiliza aceste spaţii;
 • Construirea, amenajarea și dotarea spațiilor de desfacere și comercializare, precum și alte cheltuieli de marketing, în cadrul unui lanț alimentar integrat;
 • Achiziţionarea, inclusiv prin leasing de maşini/ utilaje şi echipamente noi, în limita valorii de piaţă a bunului respectiv;
 • Achiziționarea, inclusiv prin leasing, de mijloace de transport compacte, frigorifice, inclusiv remorci și semiremorci specilizate în scopul comercializării produselor agricole în cadrul unui lanț alimentar integrat;
 • Cheltuieli generate de înființarea plantațiilor pentru struguri de masă și alte culturi perene;
 • Cheltuieli determinate de conformarea cu standardele comunitare în cazul tinerilor fermieri în conformitate cu art 17 (5) și investiții determinate de conformare cu noile standarde (prevăzute în secțiunea „Lista noilor cerințe impuse de legislația Uniunii”) în cazul modernizării exploatațiilor agricole conform art. 17 (6);
 • Achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci.

Valoarea grantului: Variabilă.

Contribuția beneficiarului: Variabilă.

Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României.

Termen limită: Apel închis.

Informații suplimentare:

https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_4_1_exploatatii_agricole

Anexe:

PNDR S.4.1
Ghidul_Solicitantului_sM_4.1_2017_
Anexa_2_-_Studiu_de_Fezabilitate_conform_HG_28
Anexa nr 3 – Lista UAT din zonele montane
Anexa nr 3 – Lista UAT din zonele cu constrângeri specifice
Anexa nr 3- Lista UAT din zonele cu constrângeri semnificative
Anexa 4_ANEXA_I_la_Tratatul_de_Instituire_al_Comunitatii_Europene_iulie_2015  ANEXA_6__Lista_rase_autohtone_(indigene)
Anexa_7_-_Calculator_Cod_Bune_Practici_Agricole_1
Anexa_9_-_C_1_1_Contract_de_Finantare
Anexa_10_-_Fisa_sM4.1
Anexa_11_Lista_actelor_normative_utile_Sm_4_1 Anexa_12_Instructiuni_privind_evitarea_crearii_de_conditii_artificiale_in_accesarea_PNDR_2014-2020
Potential productie vegetala
Potential productie zootehnica
Metodologie Studiu potential_agricol_