PNDR S.4.2 Procesarea/marketingul produselor agricole

Program de finanțare: Sprijin pentru investiții în procesarea/marketingul produselor agricole
(Programul Național de Dezvoltare rurală, Submăsura 4.2)

Obiectivul programului:

Înființarea și/ sau modernizarea unităților de procesare și comercializare; Introducerea de noi tehnologii pentru dezvoltarea de noi produse și procese; Aplicarea măsurilor de protecția mediului inclusiv scăderea consumului de energie și a emisiilor GES; Promovarea investițiilor pentru producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile; Creşterea numărului de locuri de muncă.

Solicitanți eligibili:

Întreprinderile (microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii și întreprinderi mari); Cooperativele; Grupurile de producători.

 Activități eligibile:

  • înființarea, extinderea și/ sau modernizarea și dotarea unităților de procesare, inclusiv investiții privind marketingul produselor (ex. etichetare, ambalare);
  • înființarea, extinderea și/ sau modernizarea de rețele locale de colectare, recepție, depozitare, condiționare, sortare și capacități de ambalare;
  • îmbunătăţirea controlului intern al calităţii și conformarea cu noile standarde impuse de legislația europeană pentru prelucrarea și comercializarea produselor agro-alimentare;
  • producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile (solară, eoliană, geotermală), a energiei produsă cu ajutorul pompelor de căldură, în cadrul unității procesatoare exclusiv pentru consumul propriu și investiții pentru îmbunătățirea eficienţei energetice, ca și operaţiuni din cadrul unui proiect mai mare de investiţii.

Valoarea grantului:

Maxim 1.000.000 Euro/ proiect pentru IMM pt. investiţii care nu conduc la un lant alimentar integrat;
Maxim 1.500.000 Euro/ proiect pentru alte întreprinderi pt. investiţii care nu conduc la un lant alimentar integrat;
Maxim 2.500.000 Euro/ proiect pentru investițiile care conduc la un lanț alimentar integrat.

Contribuția beneficiarului: Minim 50% pentru IMM-uri și grupuri de producători/ cooperative. Minim 60% pentru alte întreprinderi.

Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României.

Termen limită: 30 iunie 2019.

Informații suplimentare:

https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_4_2_procesare_produse_agricole

Anexe:

PNDR S.4.2
Ghidul_Solicitantului_sM_4.2_2018
Anexa_1_Cererea_de_Finantare_sM4.2_2018
Anexa_2_STUDIUL_de_FEZABILITATE_Anexa_B
Anexa_2_STUDIUL_de_FEZABILITATE_Anexa_C Anexa_2a__Studiu_de_Fezabilitate_conform_HG_28_ Anexa_2b_Studiu_de_fezabilitate_conform_HG907_si_anexele_aferente Anexa_3_-_Lista__UAT_din_zonele_montane
Anexa_4_-_Anexa_I_la_Tratatul_de_Instituire_al_Comunitatii_Europene_
Anexa_5_-_Sinteza_potential_prelucrare_produse_agricole
__Formular_C5_-_Nota_explicativa_pentru_modificarea_contractului_
Anexa_6_-_Contract_de_finantare_sm_4.2
Anexa_7_-_Fisa_Măsurii_4_și_a_Submasurii_4.2
Anexa_8_-Acte_normative_utile
Anexa_9__-Lista_UAT_din_Zone_cu_Constrangeri_Specifice
Anexa_10_-_Lista_UAT_din__Zone_cu_Constrângeri_Semnificative Anexa_11_Declaratie_privind_FIRMA_IN_DIFICULTATE
Anexa_12_-_Intructiuni_privind_evitarea_crearii_de_conditii_artificiale
_Anexa13_Angajament_pe_proprie_răspundere_privind_utilizarea_cofinanţării
ANEXA14_Lista_UAT_din_zona_în_care_se_implementează_Intrumentul_Teritorial_Integrat_(ITI)
Anexa_15_Declaratie_privind_prelucrarea_datelor_cu_caracter_personal
Cheltuieli eligibile-PNDR S.4.2
E_1_2_Fisa_de_evaluare_generala_proiect_sM4.2
Potential_prelucrare_produse_agricole_sM_4.2