PNDR S.4.3 Infrastructură agricolă sau silvică – infrastructură de irigații

Program de finanțare: Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole sau silvice – infrastructură de irigații
(Programul Național de Dezvoltare rurală, Submăsura 4.3)

Obiectivul programului:

Acordarea de sprijin pentru investiții în modernizarea infrastructurii secundare de irigații.

Solicitanți eligibili:

Organizaţii ale Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii, constituite din proprietari/utilizatori de terenuri agricole conform legislaţiei în vigoare.

Activități eligibile:

Investiţii în modernizarea infrastructurii secundare de irigaţii, clădirilor aferente stațiilor de pompare de punere sub presiune și/sau racordarea la utilități, inclusiv construcția/modernizarea bazinelor de colectare și stocare a apei de irigat.

Valoarea grantului: Maxim 1.000.000 Euro/proiect pentru sistemele de irigații aferente stațiilor de pompare de punere sub presiune.

Contribuția beneficiarului: 0%.

Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României.

Termen limită: Apel închis.

Informații suplimentare:

https://portal.afir.info/informatii_institutionale_dezbatere_publica_documente_supuse_dezbaterii_publice

 Anexe:

Agricol
Irigatii
Silvic