PNDR S.6.1 Instalarea tinerilor fermieri

Program de finanțare: Sprijinirea pentru instalarea tinerilor fermieri
(Programul Național de Dezvoltare rurală, Submăsura 6.1)

Obiectivul programului:

 • Instalarea pentru prima dată a tinerilor fermieri, ca şefi/manageri ai unei exploataţii agricole.
 • Îmbunătăţirea managementului, creşterea competitivităţii sectorului agricol, precum şi conformitatea cu cerinţele de protecţie a mediului, igienă şi bunăstarea animalelor și siguranţa la locul de muncă.
 • Creşterea numărului de tineri fermieri care încep pentru prima dată o activitate agricolă ca şefi/manageri de exploataţie.

Solicitanți eligibili: 

 • Tânărul fermier în conformitate cu definiția prevăzută la art. 2 din R(UE) nr.1305/2013, care se instalează ca unic șef al exploatației agricole;
 • Persoana juridică cu mai mulţi acţionari unde un tânăr fermier în sensul art. 2 din R(UE) 1305/2013 se instalează și exercită un control efectiv pe termen lung în ceea ce privește deciziile referitoare la gestionare, la beneficii și la riscurile financiare legate de exploatație;
 • În cadrul acestei sesiuni de depunere de proiecte, vor beneficia de alocare distinctă tinerii cetățeni români (cu vârsta de cel puţin 18 ani împliniţi și până la 41 de ani neîmpliniți la data depunerii Cererii de finanțare) din afara granițelor țării care se instalează ca șefi/manageri ai exploatației și care îndeplinesc cel puțin una dintre condițiile următoare:
  • au absolvit în ultimul an calendaristic dinaintea depunerii cererii de finanțare un program de studiu în domeniul agricol: postuniversitar, universitar, preuniversitar, atât în țări membre UE sau în țări terțe UE;
  • au avut un loc de muncă în țări membre UE sau în tări terțe UE, în domeniul agricol, cel puțin 3 luni în ultimul an dinaintea depunerii cererii de finanțare.
 • Exploataţia are o dimensiune economică cuprinsă între 12.000 – 50.000 SO;
 • Exploataţia este înregistrată ca microîntreprindere/ întreprindere mică;
 • Exploataţia este înregistrată obligatoriu în Registrul Unic de Identificare – APIA.

N.B.! Exploataţia agricolă trebuie să fie înregistrată de solicitant, în nume propriu, conform formei de organizare pentru accesarea sprijinului, la Primărie în Registrul Agricol, la APIA în Registrul Unic de Identificare şi la ANSVSA în Registrul Exploataţiilor – după caz, înainte de solicitarea sprijinului pentru instalarea tinerilor fermieri.

Activități eligibile:

Instalarea tinerilor fermieri reprezintă activitatea de administrare cu drepturi depline în calitate de şefi/ manageri ai unei exploataţii agricole, pentru prima dată. Transferul exploataţiei se realizează prin intermediul documentelor de proprietate şi/sau arendă şi/ sau concesionare. Exploataţia agricolă cu dimensiunea cuprinsă între 12.000 şi 50.000 SO produce în principal produse agricole vegetale şi/sau animale (materie primă) pentru consum uman şi hrana animalelor. În dimensiunea economică a exploataţiei agricole, culturile şi animalele care asigură consumul uman şi hrana animalelor trebuie să reprezinte peste 75% din total SO. Înregistrarea pentru prima dată a microîntreprinderii/ întreprinderii mici, sau pentru prima dată a unui cod CAEN agricol în cadrul întreprinderii deja existente prin care solicită sprijin, trebuie să aibă loc cu maximum 24 de luni înaintea depunerii Cererii de Finanțare la AFIR. Înscrierea la APIA şi/sau Registrul Exploataţiei de la ANSVSA/DSVSA a exploataţiei deţinute sub entitatea economică prin care solicită sprijin se face în acelaşi termen de maximum 24 de luni. Această etapă trebuie să fie încheiată înaintea depunerii Cererii de finanțare pentru această sub- măsură.

Valoarea grantului:

Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maxim trei/ cinci ani (perioada de cinci ani se aplică doar pentru sectorul pomicol) și este de:
           – 50.000 euro pentru exploatațiile între 30.000 S.O. și 50.000 SO;
           – 40.000 euro pentru exploatațiile între 12.000 S.O. și 29.999 SO.

Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri se va acorda sub formă de sumă forfetară în două tranșe, astfel:

 • 75% din cuantumul sprijinului la semnarea Contractului de finanțare;
 • 25% din cuantumul sprijinului se va acorda în funcţie de implementarea corectă a Planului de afaceri, fără a depăși trei* ani (*cinci ani pentru exploatațiile pomicole), de la semnarea contractului de finanțare.

Contribuția beneficiarului: 0%.

Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României.

Ultimul apel lansat: 15 octombrie 2020, ora 16:00.

Informații suplimentare:

 Submăsura 6.1 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri

Anexe:

Ghidul_Solicitantului_sM_6.1_2020
Anexa_1_CERERE_FINANTARE_sM6.1_(2020)_national_si_ITI___
Anexa 2_Plan_afaceri_sM_6.1_2020
Anexa_3_-_Contract_de_Finantare
Anexa_4_-_Lista_UAT_din_zonele_montane
Anexa_5_-_Fisa_Submasurii_6.1_
Anexa_6_Studiu_potential 
Anexa_6_a_Calculator_ICPA_nota_bonitare_zootehnie_Potenţial
Anexa_6.a_Metodologie_utilizare_Calculator
Anexa_7_-_Legislație
Anexa 8 Codul şi calculator de bune practici agricole
Anexa_8a__Ghid_platforme_individuale
ANEXA_9_-_OUG_nr.3_2015_pentru_aprobarea_schemelor_de_plati_2015_-_2020
ANEXA_10_-_areale_Subprogramul_Tematic_Pomicol_6.1
ANEXA_11_ORDIN_nr_397-2003
ANEXA_12_ORDIN_nr_247-2012
ANEXA_13_Lista_Asociațiilor_crescătorilor_de_animale_acreditate_de_ANZ
ANEXA_14_-_Lista_rase_autohtone_(indigene)
Anexa_15 zone normale, cu constrangeri specifice si semnificative_sM6.1
ANEXA_16_Instructiuni_privind_evitarea_crearii_de_cond_artificiale
Anexa_17_Lista_UAT_ITI
E1.2_Fisa_Evaluare_Generala_sM6.1_2020
Anexa_18_Declaratie_prelucrare_date_cu_caracter_personal_