PNDR S.6.1 Instalarea tinerilor fermieri

Program de finanțare: Sprijinirea pentru instalarea tinerilor fermieri
(Programul Național de Dezvoltare rurală, Submăsura 6.1)

Obiectivul programului:

  • Instalarea pentru prima dată a tinerilor fermieri, ca şefi/manageri ai unei exploataţii agricole.
  • Îmbunătăţirea managementului, creşterea competitivităţii sectorului agricol, precum şi conformitatea cu cerinţele de protecţie a mediului, igienă şi bunăstarea animalelor și siguranţa la locul de muncă.
  • Creşterea numărului de tineri fermieri care încep pentru prima dată o activitate agricolă ca şefi/manageri de exploataţie.

Solicitanți eligibili: 

  • Tânărul fermier în conformitate cu definiția prevăzută la art. 2 din R(UE) nr.1305/2013, care se instalează ca unic șef al exploatației agricole;
  • Persoana juridică cu mai mulţi acţionari unde un tânăr fermier în sensul art. 2 din R(UE) 1305/2013 se instalează și exercită un control efectiv pe termen lung în ceea ce privește deciziile referitoare la gestionare, la beneficii și la riscurile financiare legate de exploatație;
  • Exploataţia are o dimensiune economică cuprinsă între 12.000 – 50.000 SO;
  • Exploataţia este înregistrată ca microîntreprindere/ întreprindere mică;
  • Exploataţia este înregistrată obligatoriu în Registrul Unic de Identificare – APIA.

Activități eligibile:

Instalarea tinerilor fermieri reprezintă activitatea de administrare cu drepturi depline în calitate de şefi/ manageri ai unei exploataţii agricole, pentru prima dată. Transferul exploataţiei se realizează prin intermediul documentelor de proprietate şi/sau arendă şi/ sau concesionare. Exploataţia agricolă cu dimensiunea cuprinsă între 12.000 şi 50.000 SO produce în principal produse agricole vegetale şi/sau animale (materie primă) pentru consum uman şi hrana animalelor. În dimensiunea economică a exploataţiei agricole, culturile şi animalele care asigură consumul uman şi hrana animalelor trebuie să reprezinte peste 75% din total SO. Înregistrarea pentru prima dată a microîntreprinderii/ întreprinderii mici, sau pentru prima dată a unui cod CAEN agricol în cadrul întreprinderii deja existente prin care solicită sprijin, trebuie să aibă loc cu maximum 24 de luni înaintea depunerii Cererii de Finanțare la AFIR. Înscrierea la APIA şi/sau Registrul Exploataţiei de la ANSVSA/DSVSA a exploataţiei deţinute sub entitatea economică prin care solicită sprijin se face în acelaşi termen de maximum 24 de luni. Această etapă trebuie să fie încheiată înaintea depunerii Cererii de finanțare pentru această sub- măsură.

Valoarea grantului:

Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maxim trei/ cinci ani (perioada de cinci ani se aplică doar pentru sectorul pomicol) și este de:
           – 50.000 euro pentru exploatațiile între 30.000 S.O. și 50.000 SO;
           – 40.000 euro pentru exploatațiile între 12.000 S.O. și 29.999 SO.

Contribuția beneficiarului: 0%.

Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României.

Ultimul apel lansat: 31 decembrie 2018, ora 16:00

Informații suplimentare:

https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_6_1_instalare_tineri_fermieri

Anexe:

Ghidul_Solicitantului_sM_6.1_2018
Anexa_1_CERERE_FINANTARE_sM6.1_(2018)_national_si_ITI___
Anexa_3_-_Contract_de_Finantare
Anexa_4_-_Lista_UAT_din_zonele_montane
Anexa_5_-_Fisa_Submasurii_6.1_
Anexa 6.1 Metodologie Studiu potential_agricol_site modificat cu studiu OSPA vegetal 2016
Anexa 6.2 Potential productie vegetala
Anexa 6.3 Potential productie zootehnica
Anexa_7_-_Legislație
anexa 8_Codul de bune practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole
Anexa 8.1 Calculator_CodBunePracticiAgricole_1
ANEXA_9_-_OUG_nr.3_2015_pentru_aprobarea_schemelor_de_plati_2015_-_2020
ANEXA_10_-_areale_Subprogramul_Tematic_Pomicol_6.1
ANEXA_11_ORDIN_nr_397-2003 ANEXA_12_ORDIN_nr_247-2012
ANEXA_12_ORDIN_nr_247-2012
ANEXA_13_Lista_Asociațiilor_crescătorilor_de_animale_acreditate_de_ANZ
ANEXA_14_-_Lista_rase_autohtone_(indigene)Metodologie Studiu potential_agricol_site modificat cu studiu OSPA vegetal 2016 Potential productie vegetala Potential productie zootehnica
Anexa nr 15 – Lista UAT din zonele cu constrângeri specifice
Anexa nr 15- Lista UAT din zonele cu constrângeri semnificative
Anexa nr 15 – Lista UAT din zonele montane
ANEXA_16___Instrucțiuni_privind_evitarea_crearii_de_condiții_artificiale_în_accesarea_PNDR_2014-2020