PNDR S.6.3 Dezvoltarea fermelor mici

Program de finanțare: Sprijinirea pentru dezvoltarea fermelor mici
(Programul Național de Dezvoltare rurală, Submăsura 6.3)

Obiectivul programului:

 • Îmbunătăţirea managementului exploataţiei agricole de mici dimensiuni;
 • Creşterea orientării către piaţă şi a veniturilor exploataţiilor agricole de mici dimensiuni.

Solicitanți eligibili:

Fermieri care au drept de proprietate și/sau drept de folosinţă pentru o exploatație agricolă care intră în categoria de fermă mică. Se încadrează într-una din formele de organizare de mai jos la data depunerii Cererii de Finanțare: persoană fizică înregistrată şi autorizată în conformitate cu prevederile OUG nr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare:

    • ca persoană fizică autorizată;
    • ca întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale;
    • ca întreprindere familială;
    • societate cu răspundere limitată cu asociat unic/ majoritar (majoritate absolută 50%+1).

Exploataţia agricolă trebuie să aibă o dimensiune economică cuprinsă între 4.000 – 11.999 S.O.

Activități eligibile:

Sprijinul va fi utilizat pentru realizarea Planului de Afaceri şi activitatea economică desfăşurată de beneficiar. Cheltuielile propuse în Planul de Afaceri, inclusiv capitalul de lucru, achiziția de teren sau material biologic, efectuare de studii precum cel pentru sectorul pomicol, sau privind potenţialul agricol precum şi activităţile relevante pentru implementarea corectă a Planului de Afaceri aprobat pot fi eligibile, indiferent de natura acestora. Exploataţia agricolă este înregistrată de solicitant, în nume propriu sau sub forma de organizare eligibilă pentru accesarea sprijinului cu cel puțin 24 de luni înainte de solicitarea sprijinului prin intermediul submăsurii 6.3, în Registrul Unic de Identificare – APIA și/ sau în Registrul Național al Exploatațiilor – ANSVSA, precum şi la Primărie în Registrul agricol/

Valoarea grantului: 15.000 de euro. Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maximum 3/ 5 ani (perioada de 5 ani se aplică doar pentru sectorul pomicol).

Contribuția beneficiarului: 0%.

Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României.

Ultimul apel lansat: 31 decembrie 2019, ora 16:00

Informații suplimentare: https://portal.afir.info/Uploads/Sesiune%20DEPUNERE%20PROIECTE/2019/Anunt_CerereProiecte_sM6.3_national_ITI_2019.pdf

Anexe:

PNDR S.6.3
Ghidul_Solicitantului_sM_6.3_2018
Anexa_nr_1_-_Fisa_M06_Dezvoltarea_fermelor_si_a_intreprinderilor
Anexa_nr_3_-_Planul_de_afaceri
Anexa_nr_4_-_Decizie_de_fintare_anexe_I_si_II
Anexa_nr_5__Lista_coeficientilor_de_calcul_ai_productie_standard_pentru_vegetal_zootehnie
Anexa 6.1 Anexa areale STP
Anexa 6.2 Metodologie
Anexa_nr_7_-_Nominalizarea_arealelor_viticole
Anexa_nr_8_-_Lista_DOC__a_ind_geogr_si_a_ment_trad_ale_vinurilor
Anexa_nr_9_-_Codul_bunelor_practici_agricole
Anexa_nr_10_-_Calculator_capacit_stocare_si_imprastiere_gunoi_grajd
Anexa 11.1 Metod de realiz a stud pv zon pot apicol
Anexa 11.2 Metod Studiu pot agric modif cu studiu OSPA vegetal 2016
Anexa 11.3 Potential productie vegetala
Anexa 11.4 Potential productie zootehnica
Anexa_nr_12_-_Lista_raselor_autohtone_(indigene)_eliberata_de_ANZ
Anexa_nr_13_-_Lista_Asociatiilor_acreditate_de_ANZ
Anexa_nr_14_-_Lista_UAT_din_zonele_nomale
Anexa_nr_15_-_Lista_UAT_din_zonele_montane
Anexa_nr_16_-_Lista_UAT_din_zonele_cu_constrangeri_specifice
Anexa_nr_17_-_Lista_UAT_din_zonele_cu_constrangeri_semnificative
ELIGIBILITATEA CHELTUIELILOR-PNDR S.6.3