POR 2.2 – 1.000.000 €

Program de finanțare: Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor.

(PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL, AP 2.2)

Obiectivul programului: Îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în IMM-uri în sectoarele competitive identificate în Strategia Națională pentru Competitivitate.

Solicitanți eligibili: Micro întreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii, din mediul rural sau urban, care își desfășoară activitatea în regiunile de dezvoltare Nord Est, Sud Est, Sud Muntenia, Sud Vest Oltenia, Vest, Nord Vest, Centru.

Activități eligibile:

  • Lucrări de construcție, extindere a spațiilor de producție/ prestare de servicii ale IMM-urilor, inclusiv a utilităților generale aferente (alimentare cu apă, canalizarea, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI);
  • Achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică;
  • Achiziționarea de instalații/ echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a fost solicitată finanțarea;
  • Achiziționarea de brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi și active similare;
  • Achiziționare servicii ce vizează studii de teren, proiectare și asistență tehnică.

Valoarea grantului: Minim 200.000 € și maxim 1.000.000 €.

Contribuția beneficiarului: Minim 30% și maxim 55%.

Finanțator: Guvernul României.

Termen limită: 24 decembrie 2019 – 24 martie 2020.

Informații suplimentare:
http://www.inforegio.ro/ro/axa-prioritara-2/apeluri-lansate/772-ghid-specific-2-2-imm-relansare-2019 

Anexe:
Ordin_nr._2665-24.09.2019
IMM-RELANSARE-NE-V-GS
Anexe arhivate
Anexa1.Formular_Cerere_finantare
Anexa1-1.Declaratie_eligibilitate
Anexa1-2.Declaratie_angajament
Anexa1-3.Declaratie_IMM
Anexa1-3-a.Incadrare_IMM
Anexa1-4.Declaratie_eligibilitate_TVA
Anexa1-5.Plan de afaceri
Anexa1-5-a.Plan de afaceri-Macheta
Anexa1-6.Declaratie_modificari
Anexa2.Lista_domenii_eligibile
Anexa3.Grila_CAE
Anexa4-Grila_ETF
Anexa4-Grila_ETF-Observatii
Anexa5-Contract_finantare