POR 2.2 – 1.500.000 €

Program de finanțare: Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor.

(PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL, AP 2.2)

Obiectivul programului: Îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în IMM-uri în sectoarele competitive identificate în Strategia Națională pentru Competitivitate.

Solicitanți eligibili: Micro întreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii, din mediul rural sau urban, care își desfășoară activitatea în regiunile de dezvoltare Nord Est, Sud Est, Sud Muntenia, Sud Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest, Centru.

Activități eligibile:

  • Lucrări de construcție, extindere a spațiilor de producție/ prestare de servicii ale IMM-urilor, inclusiv a utilităților generale aferente (alimentare cu apă, canalizarea, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI);
  • Achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică;
  • Achiziționarea de instalații/ echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a fost solicitată finanțarea;
  • Achiziționarea de brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi și active similare;
  • Achiziționare servicii ce vizează studii de teren, proiectare și asistență tehnică.

Valoarea grantului: Minim 1.500.000 € și maxim 6.000.000 €.

Contribuția beneficiarului: Minim 30% și maxim 55%.

Finanțator: Guvernul României.

Termen limită: 30 octombrie 2020 – 30 noiembrie 2020.

Informații suplimentare:
http://www.inforegio.ro/ro/axa-prioritara-2/apeluri-lansate/849-ghid-specific-2-2-imm-apel-2022 

Anexe:
2.2-IMM-APEL-2020
Ordin_nr._3713/28.08.2020
Ordin_nr.3.685/25.08.2020
Anexe arhivate
Anexa1-1.Declaratie_eligibilitate
Anexa1-2.Declaratie_angajament
Anexa1-3-a.Incadrare_IMM
Anexa1-3.Declaratie_IMM

Anexa1-4.Declaratie_eligibilitate_TVA
Anexa1-5-a.Plan de afaceri-Macheta
Anexa1-5.Plan de afaceri
Anexa1-6.Consimtamant_prelucrare_date
Anexa1.Formular_Cerere_finantare
Anexa2.Lista_domenii_eligibile

Anexa3.Grila_CAE
Anexa4-Grila_ETF
Anexa5-Contract_finantare