Prelucrarea produselor pescărești și de acvacultură

Program de finanțare: Prelucrarea produselor pescărești și de acvacultură
(POPAM – Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime, Măsura IV.4)

Obiectivul programului: Înființarea și/sau modernizarea unităților de procesare, introducerea de noi tehnologii pentru dezvoltarea de noi produse și procese, creșterea numărului de locuri de muncă, economii de energie (tehnologii moderne și forme alternative de energie), reducerea impactului asupra mediului (prin prelucrarea la scară mică a deșeurilor de pește.

Solicitanți eligibili: Întreprindere din categoria IMM-urilor (microîntreprindere, întreprindere mică și mijlocie), în domeniul procesării produselor pescărești și de acvacultură.

Activități eligibile:

În cadrul măsurii de finanțare IV.4 sunt eligibile activități care presupun construirea de noi unități și/sau extinderea/modernizarea unităților existente precum și echiparea acestora pentru cel puțin una din următoarele tipuri de investiții:

  • Investiţii în prelucrarea produselor pescăreşti şi de acvacultură care contribuie la economia de energie sau care reduc impactul asupra mediului, inclusiv în ceea ce priveşte tratamentul deşeurilor, pentru solicitanţii cu istoric în activitatea de procesare a produselor pescărești și de acvacultură.
  • Investiţii în prelucrarea produselor pescăreşti şi de acvacultură care îmbunătăţesc siguranţa, igiena, sănătatea şi condiţiile de muncă, pentru solicitanţii cu istoric în activitatea de procesare a produselor pescărești și de acvacultură.
  • Investiţii în prelucrarea capturilor de peşte comercial care nu poate fi destinat consumului uman.
  • Investiţii în prelucrarea subproduselor pescăreşti şi de acvacultură care rezultă din activităţile de prelucrare principale.
  • Investiţii în prelucrarea produselor obţinute din acvacultura ecologică, în conformitate cu articolele 6 şi 7 din Regulamentul (CE) nr. 834/2007.
  • Investiţii în prelucrarea produselor pescăreşti şi de acvacultură care au ca rezultat produse noi sau îmbunătăţite, procese noi sau îmbunătăţite sau o gestiune şi sisteme de organizare noi sau îmbunătăţite.

Valoarea grantului:
Valoarea maximă eligibilă aferentă unui proiect este de 9.287.400 lei
Valoarea minimă eligibilă aferentă unui proiect este de 23.218,50 lei

Contribuția beneficiarului: Între 25%-50% din valoarea totală eligibilă a proiectului (inclusiv TVA eligibil) în funcţie de categoria solicitantului. Solicitantul va asigura cofinanţarea prin mai multe modalităţi: aport în natură, aport în numerar constituit de beneficiar, surse de finanţare (credit bancar).

Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României.

Ultimul apel lansat: 19 august 2019.

Informații suplimentare: https://www.ampeste.ro/informari/anunturi-lansari-apeluri/769-anunt-privind-lansarea-apelului-nr-6-de-cereri-de-finantare-masura-iv-4-prelucrarea-produselor-pescaresti-si-de-acvacultura.html

 Anexe:
Prelucrarea produselor pescărești și de acvacultură (arhivă)
GHID-MASURA-IV.4-Republicat
Cheltuieli eligibile – Prelucrarea produselor pescărești și de acvacultură
Anexa 6 – Notificare informatii suplimentare
Anexa 8 -Studiu de Fezabilitate
Anexa 9 -Memoriu justificativ
Anexa 10-Anexe financiare
ANEXA 10.1-Anexe financiare
Anexa 11 Precizarea ipotezelor
Anexa 13 Grafic de esalonare
Anexa 14-Masuri de Informare si publicitate
Anexa 15 Formular de identificare financiara
Anexa A Declaratie de angajament
Anexa B Evitarea dublei finantari
Anexa C Eligibilitate
Anexa D Egalitate de sanse
Anexa E Declaratie art 10 R 508
Anexa F-Declaratie privind eligibilatea TVA
Anexa G- Declaratie IMM
Anexa H- Bugetul indicativ al proiectului