POIM 6.1. Producere energie electrică, termică din biomasă / biogaz, energie geotermală

Program de finanțare: Sprijinirea investițiilor în capacități de producere energie electrică și/sau termică din biomasă/biogaz și energie geotermală

(PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURA MARE, AP 6, O.S. 6.1.)

Obiectivul programului:

Creşterea ponderii energiei regenerabile în totalul consumului de energie primară, ca rezultat al investiţiilor de creştere a puterii instalate de producere a energiei electrice şi termice din resurse regenerabile mai puţin exploatate. Reducerea emisiilor de carbon în atmosferă generate de sectorul energetic prin înlocuirea unei părţi din cantitatea de combustibili fosili consumaţi în fiecare an (cărbune, gaz natural).  

Solicitanți eligibili:

  • Unități administrativ teritoriale;
  • Asociațiile de Dezvoltare Intercomunitară;
  • Societăți comerciale care au ca activitate producerea de energie în scopul comercializării.

Activități eligibile:

  • Realizarea şi/sau modernizarea capacităţilor de producere energie electrică şi termică în cogenerare din biomasă şi biogaz;
  • Realizarea şi/sau modernizarea capacităţilor de producţie a energiei termice din biomasă sau biogaz;
  • Realizarea şi/sau modernizarea capacităţilor de producţie a energiei electrice din biomasă sau biogaz;
  • Realizarea şi/sau modernizarea capacităţilor de producţie a energiei termice din energie geotermală.

Valoarea grantului: Maxim 15.000.000 euro

Contribuția beneficiarului: 2% pentru unități administrativ- teritoriale și ADI, pentru cheltuielile eligibile care nu intră sub incidența regulilor de ajutor de stat; 20% pentru microîntreprinderi și întreprinderile mici; 30% pentru întreprinderile mijlocii; 40% din costurile eligibile ale proiectului, pentru întreprinderile mari.

Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României.

Termen limită: 31 decembrie 2018, ora 13:00

Informații suplimentare:
http://www.fonduri-ue.ro/transparenta/declaratii/17-programe-operationale/2014-2020/poim/85-poim-ip-ghidb

Anexe

ARHIVA POIM_Ghid_OS_6.1_productie_energie_RES_mai_2017
Ghidul solicitantului_OS 6.1_Distributie
Observatii GS 6.1
OMDRAPFE 7316_2017 aprobare GS
Anexa 1.Cererea de finantare_OS 6.1_distribuţie
Anexa 1a. Model fisa de proiect _OS 6.1 distribuţie (opţionala)
Anexa 2. Fisa de control _OS 6.1. distributie
Anexa 3. Grile verificare si evaluare_OS 6.1. distributie
Anexa 4. Modele de declaratii_OS 6.1. distributie
Anexa 5. Categorii de cheltuieli_OS 6.1. distributie
Anexa 6. Contract de finantare _OS 6.1-distributie
Anexa 7. Indicatorii de mediu_OS 6.1_distribuţie
Anexa 8. Lista proiecte de producere a energiei electrice din RES finantate prin POS CCE 2014-2020_OS 6.1_distributie
Metodologie_de_verificare_intreprindere_in_dificutate
Schema de ajutor de stat infrastructura energetica
Cheltuieli eligibile – Producere energie electrică, termică din biomasă:biogaz, energie geotermală