Produse forestiere nelemnoase – 20.000$ (IFAD VI)

Program de finanțare: Produse forestiere nelemnoase

Obiectivul programului: Grant de finanțare pentru lanțurile valorice a micilor producători în producerea și comercializarea produselor de plante complimentare din perdelele forestiere de protecție.Dezvoltarea lanțurilor valorice a micilor producători în producerea și comercializarea produselor de plante complimentare din perdelele forestiere de protecție ca și un produs secundar a lucrărilor de reabilitare. Reabilitarea perdelelor forestiere de protecție oferă o oportunitate interesantă de dezvoltare preliminară a lanțurilor valorice bazată pe o serie de produse obținute în urma utilizării unor specii complimentare de plante medicinale și aromatice, fructe de pădure, miere.

Solicitanți eligibili: Programul va oferi asistență tehnică și granturi de finanțare producătorilor individuali sau grupurilor de producători. Asistența tehnică va fi asigurată pentru dezvoltarea: (i) producerii și comercializării Produselor Forestiere Nelemnoase (PFN), activităților de instruire, studii de vizită, evaluarea oportunităților de piață a PFN.

Pentru echipamentele necesare la producerea, recoltarea și/sau transformarea PFN-lor beneficiarii granturilor de finanțare trebuie să îndeplinească următoarele criterii de eligibilitate:

  • Să posede certificat de înregistrare și care dețin activitate agricolă conectată lanțului valoric și producerii PFN-lor;
  • Să dețină o activitate de îndrumător a lanțului valoric (procesator, distribuitor, etc.) în zonele rurale ale Republicii Moldova, cu excepția orașelor Chișinău și Bălți;
  • Să posede experiență de cel puțin 2 ani în domeniul producerii agricole sau 3 ani în domeniul de procesare, distribuire sau comercializare a PFN;
  • Să posede documente care atestă că întreprinderea deține în proprietate sau arendă pe un termen de lungă durată perdele forestiere de protecție sau plantații forestiere din care se colectează PFN (nu se referă la îndurmătorii lanțului valoric);
  • Să asigure o co-finanțare în valoare bănească de cel puțin 50% din costul total al echipamentului;
  • Să  confirme angajamentul de a servi ca îndrumător a lanțului valoric pentru PFN (se referă pentru îndrumătorii lanțului valoric);

Activități eligibile: Pentru ajutorarea părților interesate, programul va oferi sprijin financiar printr-un grant de 50% (de până la 20.000 dolari) la cel puțin trei câștigători de proiect (cumpărător-producător sau producător de PFN) pentru procurarea echipamentelor inovatoare de producție intensivă, post recoltare (sortare, ambalare, pre-răcire și depozitare), doar în cazul în care rezultatele pot fi demonstrate în sezonul de producție imediat următor (creștere considerabilă a cantității și calității producției).

Valoarea grantului: până la 20 000 USD/beneficiar.

Contribuția beneficiarului: Minim 50%.

Finanțator: UCIP – IFAD.

Termen limită:

Informații suplimentare:
https://www.ucipifad.md/granturi/english-concurs-pentru-selectarea-a-3-beneficiari-pentru-acordarea-granturilor-competitive-la-finantarea-investitilor-pentru-producerea-prelucrarea-si-comercializarea-produselor-forestiere-nelemnoa/

Anexe:
Ghidul solicitantului-produsele forestiere nelemnoase