Programul ACCES

Program de finanțare: Programul ACCES 2018

Obiectivul programului:

  • Promovarea valorilor culturale contemporane din România și stimularea valorificării acestora prin intermediul acţiunilor şi proiectelor culturale în domeniile cultură scrisă, arte vizuale, dialog intercultural;
  • Susţinerea dialogului cultural cu creatorii şi cu literatura mondială;
  • Promovarea artei în spaţii alternative.

Solicitanți eligibili: Asociaţii, fundaţii, instituţii publice de cultură, cu excepţia celor aflate în subordinea MCIN, persoanele fizice autorizate, societăţile comerciale care desfăşoară activităţi culturale.

Activități eligibile:

Domenii eligibile:
– cultură scrisă, arte vizuale, dialog intercultural

Pentru a fi eligibile, ofertele culturale depuse în cadrul Programului ACCES 2018 trebuie să se desfăşoare în intervalul 17 – 25 noiembrie 2018.

Cheltuieli eligibile:
a) Costuri de producţie;
b) Închirieri de spaţii şi aparatură;
c) Onorarii, prestări servicii;
d) Premii;
e) Cheltuieli ocazionate de cazarea şi transportul intern şi internaţional al participanţilor/invitaţilor;
f) Tipărituri, acţiuni promoţionale şi de publicitate;
g) Diurna, acordată în condiţiile legii.

Valoarea grantului: Maxim 30.000 lei

Contribuția beneficiarului: Minim 20%.

Finanțator: Guvernul României.

Termen limită: Apel închis.

Informații suplimentare:
http://www.cultura.ro/anunt-privind-procedura-de-selectie-ofertelor-culturale-vederea-acordarii-de-finantari

Anexe: