Programul Erasmus +

Program de finanțare: PROGRAMUL ERASMUS+

Obiectivul programului: Îmbunătățirea șansele de angajare ale tinerilor prin dobândirea de competente suplimentare apreciate de angajatori, precum si îmbunătățirea competentelor lingvistice.

Solicitanți eligibili:

 • Autorități publice;
 • Companii/ întreprinderi;
 • Instituții publice/ private;
 • Instituții școlare;
 • Instituții universitare;
 • Organizații non-guvernamentale.

Activități eligibile: Acțiuni gestionate de Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale:

 • Proiecte de mobilitate;
 • Parteneriate strategice;
 • Dialogul structurat – Întâlniri ale tinerilor cu responsabilii politicilor de tineret.

Acțiuni gestionate de Agenția Executiva pentru Educație, Audiovizual si Cultura de la Bruxelles:

 • ”Alianțele cunoașterii”
 • ”Alianțele competentelor sectoriale”
 •  Dezvoltarea capacitații instituționale in domeniul tineretului
 • Evenimente majore Serviciul European de Voluntariat
 • Jean Monnet
 • Masterat în cotutelă
 • Sprijin pentru politici
 • Sport.

Valoarea grantului: Variabilă.

Contribuția beneficiarului: Variabilă.

Finanțator: Uniunea Europeană

Termen limită: Variabilă.

Informații suplimentare:
https://www.erasmusplus.ro/erasmus-plus-1
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en