Programul Femei în Afaceri – 165.000 lei

Program de finanțare: Programul „Femei în Afaceri”

Obiectivul programului: Programul se axează pe oferirea suportului financiar şi nonfinanciar prin acordarea granturilor pentru investiţii şi servicii relevante pentru dezvoltarea afacerilor gestionate de către femei. A fost aprobat prin HG Nr. 1064 din 16.09.2016 și este implementat de către Organizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM).

Solicitanți eligibili: Femeile care planifică să-și inițieze sau extindă afacerile, în special în zonele rurale.

Criterii de eligibilitate: La concurs pot participa femeile care gestionează o întreprindere de la 0 la 24 de luni, în special din zonele rurale.

Activitățile eligibile: Domeniile eligibile vizează afacerile planificate, fondate şi gestionate de către femei, cetăţean al Republicii Moldova, din toate sectoarele economiei.

Prioritate în cadrul Programului se va acorda afacerilor create şi gestionate de femei, în special afacerilor:

  1. inovative (produs, proces, organizaţional, design) şi cu potenţial de export;
  2. non-agricole din zone rurale, care nu cad sub incidenţa criteriilor de eligibilitate a suportului acordat de Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură;
  3. din domeniul industriei creative, agroturismului şi meşteşugăritului;
  4. din domeniul producerii, tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor şi care oferă servicii/produse companiilor mari;
  5. din zone rurale.

Valoarea grantului: Valoarea maximă este de 165.000 lei, dintre care 110 mii lei vor fi direcționați pentru investiții în achiziționarea echipamentelor și software, iar restul de 55 mii lei pentru servicii de dezvoltare a afacerii: cercetare, instruire și promovare. 

Contribuția beneficiarului: Variabilă.

Termen limită: 20 august 2019 – 20 septembrie 2019.

Finanțator: Uniunea Europeană.

Informații suplimentare: https://odimm.md/ro/femei-in-afaceri 

Cei interesați de depunerea proiectelor, trebuie să completeze următorul formular: https://survey123.arcgis.com/share/59710c4cdb834bc8a1f1f8c7f88d9c60?fbclid=IwAR38_f69oC7cnmIi0mhaK_fx02uDDYTHd4chHy3FelQZ0yO9S-T8RUD6NEk 

Anexe:
program-pilot_1064
Fluxul mijloacelor bănești prevazute
Formular aplicare PFA – modificat (final 18.10.2017)
Lista articolelor de investiție
Volumul vânzărilor planificate
Formular aplicare PFA – RUS (final 18.10.2017)
Объем запланированных продаж
Перечень инвестиционных объектов, которые будут закуплены в рамках проекта ПРОГНОЗИРУЕМОЕ ДВИЖЕНИЕ СРЕДСТВ