Proiecte inovative ale diasporei

Program de finanțare: Proiecte inovative ale diasporei

Obiectivul programului: În cadrul subprogramului respectiv vor fi finanțate proiecte ale specialiștilor din diasporă cu scopul implementării în Republica Moldova a proiectelor și activităților cu caracter inovator din diferite domenii, bazate pe transferul de cunoștințe, experiențe și bune practici internaționale. Termenul de implementare a proiectului este de la 2 săptămâni până la 2 luni.

Domenii eligibile: educație; medicină și sănătate; cultură și arte; administrarea afacerilor; tehnologii informaționale și comunicații; dezvoltarea urbană și rurală; arhitectură și design; inginerie; cercetare științifică; antreprenoriat social; administrare publică; comunicare, jurnalism și relații cu publicul.

Regulamentul concursului, documentele necesare și formularul de aplicare rugăm să găsiți accesând următorul link: http://brd.gov.md/ro/content/diaspora-engagement-hub-0

Valoarea grantului: Pentru această categorie vor fi oferite granturi a câte 50 000 MDL.

IMPORTANT:

  • Proiectele pot fi depuse doar de către membrii diasporei cetățeni ai Republicii Moldova, iar activitățile urmează a fi desfășurate doar pe teritoriul Republicii Moldova.
  • Persoanele interesate de subprogram vor depune dosarele prin intermediul unui Formular online.
  • Dosarele care nu sunt însoțite de toate documentele solicitate în apelul pentru propuneri de proiect NU vor fi considerate eligibile și NU vor fi prezentate Comisiei spre evaluare.
  • Câștigătorii granturilor vor fi anunțați atât personal, cât și pe pagina oficială a BRD și vor primi sprijin informațional din partea BRD, în vederea implementării cu succes a proiectelor.

Vor fi considerate complete dosarele ce vor conține:

  • Cererea de finanțare, care include descrierea proiectului ce urmează a fi implementat (Anexa A);
  • Planul de acțiuni privind implementarea proiectului (Anexa B);
  • Anexa D, care include: Copia actului de identitate valabil din Republica Moldova; CV-ul solicitantului; Descrierea grupului de inițiativă (opțional).

DEH este un program de granturi tematice, destinat cetățenilor originari din Republica Moldova aflați peste hotare și se desfășoară cu suportul financiar al Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) în cadrul proiectului „Consolidarea capacităților instituționale ale Republicii Moldova în domeniul migrației și dezvoltării” în faza a II-a.

Scopul programului este de a-i susține pe moldovenii din străinătate în implementarea ideilor lor în Republica Moldova și de a pune în valoare capitalul uman al diasporei.

Contribuția beneficiarului:

Finanțator: Biroul de Relații cu Diaspora.

Termen limită: 15 septembrie 2019.

Anexe:
Informații generale despre programul de granturi DEH
Proiecte inovative ale diasporei
Regulament DEH
Cerere de finanțare (Anexa A) 
Plan de acțiuni (Anexa B)
Formularul de aplicare

Informații suplimentare se pot obține la Biroul relații cu diaspora din cadrul Cancelariei de Stat.

Persoane de contact: Diana Cucoș   (022) 250 524
                                  Violina Donu   (022) 250 558