Sprijinirea activităților inovatoare de comercializare și promovare a exportului fructelor, strugurilor de masă, pomușoarelor și mierii de albini

Program de finanțare: Sprijinirea activităților inovatoare de comercializare și promovare a exportului fructelor, strugurilor de masă, pomușoarelor și mierii de albini.

Obiectivul programului: Acordarea granturilor pentru sprijinirea activităților inovatoare de comercializare și promovare a exportului și care vor contribui la identificarea și accesarea noilor piețe de desfacere și/sau vor crea noi oportunități pe piețele de desfacere deja existente. Activitățile vor viza lanțuri valorice precum: fructe în stare proaspătă, struguri de masă în stare proaspătă, pomușoare în stare proaspătă, miere de albini.

Solicitanți eligibili: Companii din sectorul alimentar care produc, procesează, colectează, depozitează, și/sau distribuie struguri de masă, fructe (mere și fructe sâmburoase), pomușoare (căpșuni, zmeură și, într-o măsură mică, mure) și miere. Aceste entități pot fi: intreprinderi agricole și cooperative; rețele/grupuri de producători și asociații; consolidatori, procesatori și exportatori; alte companii și/sau grupuri de afaceri.

Activități eligibile:

 • Promovarea produselor din sectorul agricol performant în cadrul rețelelor comerciale/ campanii internaționale de promovare prin intermediul organizațiilor de membri precum asociațiile, grupurile de producători, cooperative, sau grupuri de export (formale sau informale);
 • Îmbunătățirea ambalajului și/sau etichetelor; 
 • Cercetări de marketing (consultanți internaționali pentru analiza datelor etc.);
 • Activități legate de branding /identitatea organizației;
 • Instrumente de marketing/promovare (broșuri, prezentări, cataloage, imagini);
 • Promovarea și comercializarea produsului;
 • Expoziții internaționale/Tîrguri;
 • Misiuni comerciale/ evenimente de stabilire a contactelor în format B2B /Misiuni comerciale ale cumpărătorilor;
 • Livrări de probă către noile piețe de desfacere;
 • Certificarea conformității cerințelor internaționale; 
 • Importul și adaptarea/adoptarea instrumentelor și/sau proceselor care duc la creșterea competitivității produselor exportate; 
 • Angajarea unui reprezentant/agent de comerț/vînzări pe o piață strategică prioritară pentru Moldova.

Valoarea grantului: Minim 150.000 lei, iar maxim 450.000 lei.

Proiectul USAID Agricultura Performantă în Moldova anticipează acordarea a până la 4 267 500 MDL total pentru această activitate cu fiecare atribuire de grant individuală în intervalul de la 150 000  MDL la 450 000  MDL pentru fiecare beneficiar. Din suma totală a grantului, proiectul APM intenționează să acorde:

 1. până la 1 365 600 MDL activităților în lanțul valoric de struguri de masă;
 2. până la 682 800  MDL activităților în lanțul valoric al pomușoarelor (căpșuni, zmeură și, într-o măsură mai mică, mure);
 3. până la 1 365 600 MDL activităților în lanțul valoric al merelor și fructelor sâmburoase;
 4. până la 853 500 MDL activităților în lanțul valoric al mierii. 

Contribuția beneficiarului: Minim 30%.

Finanțator: USAID.

Informații suplimentare: grants@moldovaagro.com

Anexe:
1. APS_003_Apelul de finanțare prin granturi Revizuit
2. Anexa A. Formularul cererii de grant
3. Anexa B. Formularul bugetului pentru solicitarea grantului
4. Anexa C. Formularul de autoevaluare
5. Anexa D. Certificari obligatorii
6. Anexa E. Prevederi standard