Reabilitarea și înființarea fâșiilor de protecție forestiere/silvo-pomicole (IFAD VI)

Program de finanțare: Reabilitarea și înființarea fâșiilor de protecție forestiere/silvo-pomicole.

Obiectivul programuluiDezvoltarea şi implementarea tehnologiilor performante în domeniul agricol și managementului durabil al solului, cu impact pozitiv asupra ecosistemelor. Restabilirea învelișului vegetal  natural și productivității solului  contribuie la creșterea rezilienței la schimbări climatice ale comunităților rurale, terenurilor agricole și ecosistemelor la nivel de peisaje agricole. Crearea rețelei de perdele forestiere de protecție a câmpului va avea ca prim beneficiu creșterea producției agricole. UCIP-IFAD va acorda asistenţă financiară sub formă de grant pentru plantarea/reabilitarea perdelelor forestiere.

Solicitanți eligibili: Pentru a beneficia de aceste granturi primăriile și întreprinderile agricole trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

Pentru întreprinderile agricole:

 • Să posede certificat de înregistrare și să dețină o activitate agricolă pe teritoriul Republicii Moldova, cu excepția orașelor Chișinău și Bălți;
 • Să asigure o cofinanțare în valoare bănească de cel puțin 10% din costul total sau echivalentul în bunuri și servicii de reabilitare/ înființare a perdelelor forestiere;
 • Să posede documente care atestă că întreprinderea deține în proprietate sau arendă (contracte de arendă înregistrate la oficiul cadastral teritorial pe un termen de cel puțin 25 ani) perdele forestiere de protecție care necesită măsuri de reabilitare sau terenuri pe care intenționează să înființeze perdele forestiere noi;
 • Să posede cel puțin un an experiență în domeniul producerii agricole;
 • Să dețină Proiect de execuție avizat de ICAS  cu includerea costurilor pentru lucrările de reabilitare/înființare (PE se elaborează  după depunerea cererii de finanțare la oficiul UCIP-IFAD).

Activități eligibile:

 1. reabilitarea perdelelor forestiere– în calitate de beneficiar a granturilor de finanțare pentru reabilitarea perdelelor forestiere de protecție și altor tipuri de plantații forestiere pot fi: întreprinderile agricole și autoritățile publice locale (primării) din toate regiunile Moldovei, fiind acordată o prioritate participanților care dețin fâșii forestiere și necesită măsuri de reabilitare în partea de sud și centru. Instituțiile de cercetări științifice, stațiunile tehnico- și didactico-experimentale înregistrate în mun. Chișinău și Bălți sunt considerate eligibile doar în cazul când dețin terenuri agricole și desfășoară activitate în zone rurale.
 2. înființarea plantațiilor noi de perdele forestiere – în calitate de beneficiar a granturilor de finanțare pentru înființarea plantațiilor noi de perdele forestiere de protecție pot fi: întreprinderile agricole din toate regiunile Moldovei și autoritățile publice locale (primării) din regiunile de centru și sud (cu excepția orașelor Chișinău și Bălti).

Valoarea grantului: Pentru reabilitarea perdelelor forestiere de protecție vor fi acordate granturi, pentru acoperirea costurilor de reabilitare, în baza proiectelor de execuție elaborat de instituția abilitată de UCIP-IFAD (ICAS) pentru proiectarea lucrărilor de reabilitare, dar nu mai mult de 1200 dolari SUA per ha. Suprafața maximă reabilitată per un beneficiar nu va depăși 10 ha atât pentru primării cât și pentru agenții economici.

 • Pentru înființarea perdelelor forestiere de protecție vor fi acordate granturi, pentru acoperirea costurilor de înființare, în baza proiectelor de execuție elaborate de instituția abilitată (ICAS) pentru proiectarea  lucrărilor de înființare, dar nu mai mult de 3000 dolari SUA per ha. Suprafața maximă plantată per un beneficiar nu va depăși 10 ha atât pentru primării cât și pentru agenții economici.
 • Agenții economicii pot elabora individual proiecte de execuție, fiind avizate de ICAS.
 • Granturile aprobate se rambursează după efectuarea lucrărilor de înființare/reabilitare.
 • Beneficiarii de granturi vor contribui cu 10 % (în bunuri sau servicii) din costul total al lucrărilor  la etapa de înființare/reabilitare a perdelelor forestiere.

Contribuția beneficiarului: Minim 10%.

Finanțator: UCIP – IFAD.

Termen limită: ianuarie 2016 – 2019.

Informații suplimentare:
http://www.ucipifad.md/services/granturi/Granturi-reabilitarea-perdelelor-protectie/

Anexe:
Ghidul solicitantului-reabilitarea și înființarea fîșiilor de protecție forestiere:silvo-pomicole
Cerere finanțare perdele de protecție 2019_GEF
TOR granturi perdele de protecție 2019_GEF
Termeni de referință
Pachet documente