Sectorul energetic

Program de finanțare: Proiectele de Interes Comun în sectorul energetic
(MECANISMUL PENTRU INTERCONECTAREA EUROPEI 2014-2020)

Obiectivul programului: Finanțarea Proiectelor de Interes Comun din sectorul energetic, mai precis din domeniul electricității, al rețelelor inteligente, al rețelelor de gaze naturale și al dioxidului de carbon transfrontalier.

Solicitanți eligibili: State membre, entități publice și private, inițiative comune și organizații internaționale dacă au acordul statului membru din care fac parte.

Activități eligibile:

  • Eliminarea izolării energetice;
  • Creșterea competitivității prin promovarea integrării pe piața internă a energiei și a interoperabilității retelelor de electricitate si gaze transfrontaliere;
  • Îmbunătățirea securității aprovizionării Uniunii;
  • Integrarea energiei din surse regenerabile și dezvoltarea de rețele inteligente de energie;
  • Eliminarea blocajelor energetice;
  • Finalizarea pieței interne a energiei; 
  • Contribuție la dezvoltarea durabilă și protecția mediului, printre altele prin integrarea energiei din surse regenerabile și prin dezvoltarea rețelelor de energie inteligentă și a rețelelor transfrontaliere de dioxid de carbon.

Valoarea grantului: Maxim 50%; 25% dacă se demonstrează caracterul regional deosebit pentru securitatea UE sau se prezintă soluṭii inovatoare de înalt nivel și proiectele contribuie la solidaritatea în UE.

Contribuția beneficiarului: Variabilă.

Finanțator: Uniunea Europeană.

Ultimul apel lansat: 11 octombrie 2018, ora 17:00 la Bruxelles.

Informații suplimentare:
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-energy/calls/2018-cef-energy-calls-proposals/2018-2-call-proposals

Anexe:

2018-2_cefenergy_guide_for_applicants_inea_superfinal_2018vi11