Sectorul vitivinicol

Program de finanțare: Programul Național de Sprijin al României în sectorul vitivinicol 2019-2023.

Obiectivul programului:

Creșterea competitivității producătorilor de vinuri, a performanței economice a întreprinderilor, precum și pentru perfecționarea tehnologiilor de vinificație prin care se obțin vinuri calitativ superioare.

Solicitanți eligibili:

 • Persoane juridice cu domiciliul fiscal în România;
 • Instituţii şi unităţi de cercetare-dezvoltare vitivinicolă, definite conform legislaţiei naţionale în vigoare;
 • Persoane fizice autorizate, întreprinderi familiale, întreprinderi individuale;
 • Asociaţii de doi sau mai mulţi producători şi/sau organizaţii interprofesionale.

Activități eligibile:

 • promovarea vinurilor, prin submăsura de promovare a vinurilor produse în UE care constă în acţiuni de informare în statele membre, în scopul informării consumatorilor cu privire la consumul moderat de vin şi la schema de denumiri de origine controlată şi indicaţii geografice, precum şi submăsura de promovare în ţări terţe, în vederea îmbunătăţirii competitivităţii vinurilor cu denumire de origine controlată, indicaţie geografică sau a vinurilor pentru care se indică soiul viţei- de-vie;
 • restructurarea şi reconversia podgoriilor;
 • asigurarea recoltei;
 • investiţii;
 • distilarea subproduselor.

Operațiunile principale din cadrul programului de investiții pentru care se acordă finanțare sunt:

 • Construcția imobilelor destinate vinificației (crame), a laboratoarelor pentru controlul calității, a imobilelor cu destinația de prezentare și vânzare și a sălilor de degustare;
 • Renovarea, reabilitarea și/sau modernizarea clădirilor pentru recepție, producție, ambalare, depozitare, precum și a laboratoarelor pentru controlul calității, a imobilelor cu destinația de prezentare și vânzare și a sălilor de degustare;
 • Achiziția, inclusiv prin leasing financiar, a instalațiilor sau echipamentelor aferente recepției, producției, ambalării, depozitării, pentru laboratoarele pentru controlul calității, pentru imobilele cu destinația de prezentare și vânzare, precum și pentru sălile de degustare.

Valoarea grantului: —

Contribuția beneficiarului: Minim 50%.

Finanțator: Guvernul României.

Termen limită: Depunere continuă.

Informații suplimentare:

http://www.madr.ro/docs/agricultura/PNS_2019-2023.pdf

Anexe:
PNS_2019-2023