Selectarea a 5 producători de struguri de masă pentru dezvoltarea site-urilor web

Centrul Regional de Consultații în Business anunță concurs pentru selectarea a 5 producători de struguri de masă, care vor fi susținuți financiar, pentru dezvoltarea site-urilor web în cadrul proiectului „ Dezvoltarea piețelor Europei Centrale pentru producătorii de struguri de masă din Moldova”, finanțat de Proiectul USAID – Agricultura Performantă în Moldova (USAID/APM).

Obiectivul dezvoltării paginilor web este de a crește vizibilitate producătorilor de struguri ,cât și promovarea stugurilor de masă pentru comercializare.

Criterii de eligibilitate pentru selectarea beneficiarilor sunt:

  • Producător agricol care cultivă struguri de masă;
  • Suprafața cultivată este de minim 10 ha;
  • Participant la expoziții și târguri naționale și internaționale și/sau la misiuni comerciale și evenimente B2B ;
  • Experiență de colaborare și vânzâri cu parteneri din țările UE;
  • Lipsa site-lui web sau site web cu statut inactiv;

Pentru procesul de selectare, candidații vor depune prin email la octavian.olaru@outlook.com următoarele:

  • Scrisoarea de motivare ce va include descrierea domeniului de activitate,suprafața cultivată, piețele de desfacere;
  • Nume, prenume, datele de contact.
  • Copia certificatului de înregistrare

Termenul limită de prezentare a informației este – 18 martie 2020.

Informații adiționale: Centrul Regional de Consultații in Business este în drept de a solicita la necesitate informații adiționale și de a se deplasa la producătorul agricol ce a depus documentele la concurs.

Pentru clarificări și concretizări scrieți pe adresa de email: octavian.olaru@outlook.com