Sporirea productivității, calității și responsabilității sociale în industria ușoară

Program de finanțare: Sporirea productivității, calității și responsabilitaății sociale în industria ușoară.

Obiectivul programului: Susținerea strategiei Guvernului Republicii Moldova de creștere orientată spre export și investiții. Proiectul va pune accent pe dezvoltarea capitalului uman și intervențiile la nivel de industrii și de țară și va sprijini sporirea capacității locale, spiritul antreprenorial, legăturile de piață, competitivitatea, inovația și creșterea în industriile cheie pentru Proiect – vinicolă și turism, tehnologii informaționale și a comunicațiilor (TIC), și industria ușoară.

Solicitanți eligibili: Întrepronderi locale din industria ușoară cu capital local 100% înregistrate oficial, întreprinderi cu experiență în domeniu și potențial de creștere, precum:

 • companii prestatoare de servicii pentru clienți străini (experiență minim 2 ani);
 • companii care produc și comercializează sub marcă proprie;
 • ateliere de proiectare și design.

Toți solicitanții trebuie să fie membri ai APIUS sau ZIPhouse.

Activități eligibile:

1. Program pentru întreprinderi care produc sub marcă proprie pentru a le ridica la unnivel mai superior din punct de vedere a calității produsului și a corelației calitate-preț:

 • Sisteme de Design Computerizat (CAD) pentru crearea corectă a tiparelor, efectuarea corectă agradării, crearea unei game mai largi de mărimi și creșterea productivității la crearea tiparelor;o Mașini speciale care ar permite creșterea calității produselor și a productivității muncii așa ca:
  – mașini speciale pentru îndeplinirea operațiilor cu scopul de a îmbunătăți metodele de prelucrare,
  – utilaje pentru operațiile de dublare,
  – utilaje pentru prelucrarea umedo-termică,
  – utilaje pentru broderie sau aplicarea imprimeurilor.
 • Sistemeinformaționaledemanagementintegrate(carearcuprindetoateproceseleîntreprinderiide la aprovizionare pana la livrare, inclusiv sistemul financiar);
 • Îmbunătățirea punctelor de vânzări din piețele țintă – design de interior de magazin prin utilizarea corectă a regulilor de merchandising, soluții de iluminare, securitatea mărfurilor, etc.

2. Program pentru întreprinderi care prestează servicii pentru clienții străini pentru a letrece la scheme de lucru cu valoare adăugată mai înaltă:

 • Sisteme CAD, inclusiv digitizer și plotter pentru a presta servicii de elaborare a tiparelor;
 • Soluții IT pentru crearea bazei de date a furnizorilor de materii prime și accesorii și pentru planificarea și urmărirea aprovizionării;
 • Mașini speciale care ar permite creșterea calității produselor și a productivității muncii, așa ca:
  – mașini pentru îndeplinirea operațiilor speciale cu scopul de a îmbunătăți metodelede prelucrare,
  – utilaje pentru operațiile de dublare,
  – utilaje pentru prelucrarea umedo-termică,
  – utilaje pentru broderie sau aplicarea imprimeurilor.
 • Sisteme informaționale de management integrate (care ar cuprinde toate procesele întreprinderiide la aprovizionare până la livrare, inclusiv sistemul financiar);
 • Software privind bazele de date a timpului standard pentru înfăptuirea operațiilor tehnologice.

3. Program pentru ateliere de proiectare și design care prestează servicii pentru clienții locali și străini:

 • Sisteme CAD, inclusiv digitizer și plotter pentru a presta servicii de elaborare a tiparelor.o Computere cu capacitate de procesare a soft-urilor menționate mai sus.

4. Program pentru implementarea și certificarea auditului social și sistemelor integrate de management a calității și securității ocupaționale în conformitate cu standardele internaționale:

 • ISO-9001: 2015 (sisteme de management a calității);
 • ISO-14001:2015 (sisteme de management a mediului);
 • ISO-45001:2018 (sisteme de management a sănătății și securității ocupaționale);o Audit social conform BSCI/AMFORI sau SMETA.

Valoarea grantului: Maxim 350.000 lei.

Contribuția beneficiarului: Minim 50%.

Finanțator: USAID, Suedia și UK aid.

Informații suplimentare: seed@cheemonics.md

Anexe:
RFA-2019-001_Industria usoara
Anexa 1. Cerere
Anexa 2. Buget
Anexa 3. Confirmari Obligatorii
Anexa 4. Autoevaluare