Sporirea suprafețelor irigate și îmbunătățirea serviciilor oferite de Asociațiile Utilizatorilor de Apă pentru Irigare din aria sistemelor modernizate de Guvernul SUA

Program de finanțare: Sporirea suprafețelor irigate, furnizarea serviciilor eficiente de irigare și/sau creșterea numărului de servicii oferite membrilor asociațiilor utilizatorilor de apă pentru irigare

Obiectivul programului: Extinderea suprafețelor irigate din cadrul zonelor cu sisteme centralizate de irigare cât și diversificarea și îmbunătățirea calității serviciilor prestate membrilor de către AUAI. Atingerea acestor obiective va contribui la susținerea durabilității AUAI cât și la obținerea de către proiducătorii agricoli a unui randament mai bun, o calitate mai bună a produselor și, în final, la o creștere a vânzărilor și exporturilor acestora. Prin punerea în aplicare a activităților și tehnologiilor inovatoare, activitățile de grant vor fi utilizate în scopuri demonstrative pentru alte părți interesate pentru a mări amploarea impactului.

Solicitanți eligibili:

 • Solicitanții trebuie să fie înregistrați în calitate de entitate juridică profit și/sau nonprofit în conformitate cu legislația Republicii Moldova, creată și recunoscută în mod oficial de către autoritățile moldovene competente și conformă cu toate reglementările civile și fiscale aplicabile;
 • Solicitanți eligibili sunt Asociațiile Utilizatorilor de Apă pentru Irigare fondate în cadrul Programului MCC Compact, care administrează un sistem centralizat de irigare reabilitat în cadrul aceluiași program;
 • Solicitanții pot depune o singură cerere per organizație primară în cadrul acestei solicitări de finanțare;
 • Solicitanții trebuie să dea dovadă de o bună gestionare sub formă de politici și proceduri financiare, administrative și tehnice și să prezinte un sistem de controale interne care asigură integritatea activelor; protecția împotriva fraudei, a risipei și abuzului; și să susțină realizarea scopurilor și obiectivelor programului. Proiectul APM va evalua această abilitate prioritar acordării grantului;
 • Pentru orice sumă(e) a grantului care rezultă din prezenta solicitare și care este în altă formă decât în natură sau în cazul în care echivalentul monetar al grantului în monedă locală este echivalent cu 25,000 dolari SUA sau mai mult, solicitanții vor fi obligați să prezinte un număr conform Sistemului de Numerotare Universal pentru Date (DUNS) în momentul obținerii sumei grantului. Dacă solicitantul dispune deja de un număr DUNS, acesta trebuie să fie inclus în solicitare. În caz contrar, solicitanții vor fi obligați să obțină numărul DUNS înainte ca grantul să fie alocat. Proiectul APM va acorda asistență solicitanților care au ajuns cu succes la această etapă în acest proces. Numărul DUNS poate fi obținut online la http://fedgov.dnb.com/webform/pages/CCRSearch.jsp. ;
 • Proiectul APM va colabora cu solicitantul selectat pentru a elabora un plan de marcare și branding care va fi anexat la acordul de grant.
 • Beneficiarii selectați vor fi obligați să transmită datele de monitorizare și evaluare în momentul acordării grantului și periodic pe parcursul desfășurării proiectului până în noiembrie 2022. Datele necesare vor varia în funcție de fiecare grant și vor fi explicate fiecărui beneficiar înainte de acordarea grantului.
 • Beneficiarii selectați vor fi obligați să implementeze măsuri relevante de atenuare a mediului în conformitate cu un document prescris ca parte a acordului de finanțare. Proiectul APM poate solicita achiziționarea de materiale adecvate (cum ar fi echipamentele de protecție personală, coșuri pentru deșeuri/reciclare etc.) ca parte a contribuției beneficiarului. Beneficiarii trebuie să se angajeze să-și implementeze practicile comerciale într-o manieră ecologică și să respecte standardele internaționale și locale.

APM încurajează organizațiile și companiile noi, care îndeplinesc criteriile de eligibilitate de mai sus și nu au beneficiat încă de sprijinul proiectului să depună dosarele de aplicare.

Activități eligibile:

 • Activități generatoare de venituri pentru AUAI (de exemplu, închirierea de echipamente pentru membri);
 • Achiziționarea și instalarea de instrumente și tehnologii inteligente de irigare pentru utilizarea membrilor AUAI, desemenea, pentru utilizarea acestora în scop de demonstrare;
 • Diversificarea și îmbunătățirea calității serviciilor oferite membrilor;
 • Alte activități relevante care vor duce la diversificarea și îmbunătățirea calității serviciilor oferite membrilor, eficientizarea serviciilor, atragerea membrilor noi și/sau consolidarea producției, care vor duce la utilizarea pe scară largă a apei pentru irigare în zonele cu sisteme centralizate de irigare reabilitate.

Proiectul APM anticipează acordarea a aproximativ 850,000 MDL pentru finanțarea apelului de grant. Se anticipează faptul că suma fiecărui grant poate varia între 200,000-850,000 MDL, însă suma finală va depinde de activitățile prezentate în cererea de solicitare a grantului și de rezultatul obținut în urma negocierii finale, respectiv suma poate fi mai mică sau mai mare decât cea specificată mai sus.

Valoarea grantului: Maxim 850.000 lei.

Contribuția beneficiarului: Minim 20%.

Finanțator: USAID.

Informații suplimentare: grants@moldovaagro.com

Anexe:
1. Apel de finanțare RFA_038 
2. Anexa A. Formularul cererii de grant RFA_WUA
3. Anexa B. Formularul bugetului pentru RFA_038
4. Anexa C. Formularul de autoevaluare
5. Anexa D. Confirmări obligatorii și alte declarații
6. Anexa E. Prevederi standard