180.000 lei, START pentru TINERI

Program de finanțare: START pentru TINERI: o afacere durabilă la tine acasă.

Obiectivul programului: Integrarea tinerilor din Republica Moldova în circuitul economic prin facilitarea lansării și dezvoltării afacerilor sustenabile.

Solicitanți eligibili: 

– Tinerii doritori de a lansa o afacere sau care au inițiat una și conduc o întreprindere nou-înregistrată pe teritoriul Republicii Moldova, în zonele rurale și urbane;
– Tinerii cu vârsta cuprinsă între 18-35 de ani;
– Cetățeni ai Republicii Moldova.

Activități eligibile: În cadrul programului de finanțare, va fi acordat suport de instruire, consultativ și financiar pentru:

      1. Investiții materiale referitoare la:

  • Echipamente tehnologice, mașini, utilaje și instalații de lucru, aparate și instalații de măsură, control și reglare, tehnică de calcul, cu excepția tehnicii agricole, subvenționate din contul Fondului de subvenționare a producătorilor agricoli, administrat de către Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură etc.;
  • Materii prime și materiale necesare inițierii procesului de producție, în mărime de maximum 5% din suma finanțării nerambursabile;
  • Procurarea de spații destinate realizării activității pentru care s-a solicitat finanțarea, dar nu mai mult de 10% din valoarea finanțării nerambursabile oferite;
  • Procurarea doar a investițiilor materiale noi;

      2. Investiții nemateriale referitoare la:

  • Obiectele de proprietate industrială – invenții, soiuri de plante, mărci, desene și modele industriale, indicații geografice, denumiri de origine și specialități tradiționale garantate;
  • Francize, etichetare ecologică, licențe și software etc.;
  • Obținerea certificatelor de calitate sau a altor acte permisive.

Valoarea grantului:

Finanțarea va constitui 80% din suma proiectului investițional, dar nu mai mult de 180 mii lei.

Contribuția beneficiarului:

Întreprinderea beneficiară va veni cu o contribuție financiară proprie de minimum 20% din suma proiectului investițional.

Finanțator: Bugetul Public Național.

Termen limită: 31 martie 2019.

Anexe:

HOTĂRÂRE Nr. 973 din 10.10.2018