START pentru TINERI

Program de finanțare: START pentru TINERI: o afacere durabilă la tine acasă.

Obiectivul programului: Integrarea tinerilor din Republica Moldova în circuitul economic prin facilitarea lansării și dezvoltării afacerilor sustenabile.

Solicitanți eligibili: 

– Tinerii doritori de a lansa o afacere sau care au inițiat una și conduc o întreprindere nou-înregistrată pe teritoriul Republicii Moldova, în zonele rurale și urbane;
– Tinerii cu vârsta cuprinsă între 18-35 de ani;
– Cetățeni ai Republicii Moldova.

Activități eligibile: În cadrul programului de finanțare, va fi acordat suport de instruire și consultativ pentru următoarele 2 etape:

      1. Etapa I: Identificarea ideilor de afaceri Hackathon
Scopul acestei etape constă în identificarea ideilor de afaceri și orientarea tinerilor în domeniul antreprenoriatului. Această etapă presupune instruiri în domeniul antreprenorial, în vederea orientării și identificării ideii de afaceri. Durata instruirilor este de 2 zile. Pe parcursul instruirilor va fi oferit suport în completarea Notei de concept pentru promovarea în etapa următoare.

Aplicările se efectuează online la următorul link: https://bit.ly/2UWa5Bz.

      2. Etapa II: Concursul notelor de proiect. Formare antreprenorială.
Scopul etapei date este de a oferi suport tinerilor în testarea ideii de afacere și elaborarea proiectului investițional. Participanții vor beneficia de instruire și ghidare privind inițierea unei afaceri și elaborarea business planului. Durata cursului este de 6 zile. Absolvirea cursului este obligatorie pentru depunerea dosarului la Etapa de finanțare.

Aplicările se efectuează online la următorul link: https://bit.ly/3hE8RV6.

Finanțator: Bugetul Public Național.

Termen limită: 19 septembrie 2020.

Anexe:

HOTĂRÂRE Nr. 973 din 10.10.2018