Start-Up Nation – 200.000 lei

Program de finanțare: Start Up Nation.

Obiectivul programului: Stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii și îmbunătățirea performanțelor lor economice, crearea de noi locuri de muncă, inserția pe piața muncii a persoanelor defavorizate, a persoanelor fără ocupație și a absolvenților, creșterea investițiilor în tehnologii noi inovatoare.

Solicitanți eligibili: Întreprinderile înființate de persoane fizice după data de 30 ianuarie 2017. Codul CAEN pentru care solicită finanțare este eligibil în cadrul Programului și autorizat până la depunerea primei cereri de rambursare / plată. Solicitantul trebuie să creeze cel puțin un loc de muncă cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată și să mențină locul de muncă ocupat cel puțin 2 ani după finalizarea implementării planului de afaceri.

Activități eligibile:

 • Achiziționarea de echipamente tehnologice;
 • Achiziționarea de spații de lucru, spații de producție și spații pentru prestări servicii și comerț;
 • Achiziționarea mijloacelor de transport;
 • Achiziționarea de mobilier, aparatură și sisteme de protecție a valorilor umane și materiale;
 • Achiziționarea de instalații / echipamente specifice pentru obținerea unei economii de energie;
 • Achiziționarea de instalații de încălzire sau climatizare;
 • Salariile, utilitățile și cheltuielile pentru chiriile pentru spațiile de lucru, spațiile de producție și spațiul pentru prestări de servicii și comerț;
 • Realizarea unei pagini web pentru prezentarea și promovarea activității solicitantului și a produselor sau serviciilor;
 • Active necorporale referitoare la brevete de invenție, francize, etichetare ecologică;
 • Cursuri de dezvoltare a abilităților antreprenoriale;
 • Taxa pe valoarea adăugată (TVA) nedeductibilă pentru aplicanții neplăți de TVA conform Codului Fiscal;
 • Consultanță;
 • Software-uri;
 • Cheltuielile financiare aferente creditelor / garanțiilor obținute pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor de afaceri acceptate în cadrul programului, pentru solicitanții care utilizează creditul pentru implementarea proiectului.

Valoarea grantului: Maxim 200.000 lei.

Contribuția beneficiarului: 0% .

Finanțator: Guvernul României.

Informații suplimentare: Ghidul și anexele programului au fost revizuite și republicate cu modificările și completările făcute.

http://www.aippimm.ro