Subvenții în avans pentru proiectele Start-Up din FNDAMR

Program de finanțare: Suvenții în avans pentru proiectele Start-Up

Obiectivul programului: Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură (AIPA) va recepţiona cererile de subvenţionare, aferente plăților în avans, fiind un Proiect pilot din cadrul Programului ENPARD,  destinate tinerilor (până în 35 de ani) și femeilor fermieri ce doresc să-și lanseze o afacere în sectorul agricol. Subvențiile în avans fiind un Proiect pilot în cadrul Programului ENPARD, vor fi acordate în baza proiectelor investiționale depuse de producătorii agricoli care desfășoară pentru prima dată o activitate economică în sectorul agroalimentar.

Solicitanți eligibili: Producători agricoli debutanţi care sunt înregistraţi şi doresc să efectueze o investiţie în conformitate cu domeniile de acţiuni aferente submăsurilor de sprijin, cu respectarea următoarelor condiţii:

 • Au la bază un plan de afaceri, prin care să se demonstreze fezabilitatea şi eficienţa proiectului investiţional;
 • Au sediul şi investiţia amplasate într-o localitate rurală
 • Valoarea investiţiei solicitate conform proiectului investiţional integrat nu depăşeşte 1.000.000 lei din valoarea totală a investiţiei, cu o perioadă de implementare de cel mult 24 de luni;
 • Dispun de pregătire şi formare profesională în domeniul antreprenoriatului (diplome de studii agrare, economice sau juridice) sau, după caz, certificate de instruiri de minimum 40 de ore, eliberate de companii de consultanţă selectate de Minister;
 • Sunt deţinători legali ai bunurilor imobile (terenuri/spaţii) pentru care se realizează investiţia. Pentru bunurile deţinute în arendă/comodat, termenul va constitui cel puţin 15 ani, iar pentru înfiinţarea plantaţiilor de căpşun şi pentru construcţia serelor, solariilor, tunelurilor – 5ani, calculat cu anul anterior depunerii cererii de solicitare a subvenţiei în avans;
 • La momentul depunerii cererii de solicitare a subvenţiei în avans, nu au restanţe la achitarea impozitelor şi taxelor faţă de bugetul public naţional;
 • Fondatorul/fondatorii solicitantului nu sunt afiliaţi unui alt producător agricol, fapt confirmat prin asumarea răspunderii privind veridicitatea datelor respective, precum şi prin verificarea/contrapunerea datelor eliberate de organele înregistrării de stat;
 • Vor asigura pe parcursul implementării proiectului investiţional cel puţin două locuri de muncă permanente sau crearea unui loc de muncă permanent şi contractarea anuală a cel puţin trei zilieri, cu obligaţia menţinerii pentru o perioadă de cel puţin 3 ani, începând cu anul următor plăţii ultimei tranşe a subvenţiei autorizate, cu excepţia gospodăriilor ţărăneşti, care vor asigura crearea unui loc de muncă permanent.

Activități eligibile:

 • Investiții pentru producerea legumelor şi a fructelor pe teren protejat;
 • Investiţii pentru înfiinţarea, modernizarea plantaţiilor multianuale;
 • Investiţii pentru utilarea și renovarea tehnologică a fermelor zootehnice, inclusiv pentru procurarea animalelor de prăsilă și menținerea fondului genetic al acestora;
 • Investiţiilor pentru dezvoltarea infrastructurii postrecoltare şi procesare.

Valoarea grantului: Valoarea maximă a finanțării va constitui 65% din valoarea costurilor eligibile (nu mai mult de 1 000 000 lei).

Plata subvenției în avans va fi efectuată prin intermediul contului Escrow în modul următor:
I Tranșă – 75% din valoarea subvenției, care se va achita cu condiția prezentării dovezilor cofinanţării din partea Beneficiarului a 35% din valoarea costurilor eligibile;
II Tranșă – 25% din valoarea subvenției, în baza cererii de debursare la darea în exploatare a obiectului investiției și prezentarea actelor confirmative, conform domeniului în care este efectuată investiția.

Contribuția beneficiarului: Minim 35%.

Finanțator: Bugetul Național.

Termen limită: 22 noiembrie 2019.

Examinarea cererilor de acordare a plăților în avans se va realiza de către AIPA conform procedurilor stipulate în Regulament.  Evaluarea și selecția finală a proiectelor investiționale, care au îndeplinit criteriile de eligibilitate va fi realizat de către Comisia de evaluare și selecție.

Anexe:
Lista actelor necesare (complet)
Pliant Subvenții în avans
Ordin-Lansarea-Apelului-V_Plati-in-Avans_din-22.08.2019
Declaratie pe propria raspundere
Plan de afaceri PA
Cerere solicitare submasura 1_0
Cerere solicitare submasura 2_0
Cerere solicitare submasura 3_0
Cerere solicitare submasura 4_0
Cerere solicitare submasura 5_0
Cerere solicitare submasura Combinata_0
Lista și ordinea documentelor anexate la cererea de solicitarea a subvenţiilor în avans
Subvenții în avans din FNDAMR