Suport în dezvoltarea capacităților de export pe piețele UE

Program de finanțare: Sprijin pentru Cadrul Infrastructurii Calității în contextul DCFTA.

Obiectivul programului: Sprijinirea a 75 de companii din Republica Moldova în dezvoltarea capacităților de export pe piețele UE.

Solicitanți eligibili: 

– Să fie companii private, active , înregistrare în Moldova;
– Să nu înregistreze datorii față de bugetul public națonal;
– Să nu fie implicate în careva proceduri de insolvabilitate intentate;
– Să nu înregistreze pierderi operaționale pentru anul financiar 2017;
– Să aibă peste 3 ani de activiate operațională.

Activități neeligibile:

Există o serie de activități considerate a fi inadecvate pentru acest tip de sprijin:
– Servicii administrative;
– Producerea băuturilor alcoolice (cu un conținut mai mare de 15% alcool);
– Cazinouri și alte activități de pariuri și jocuri de noroc;
– Lucrări de construcție;
– Educație;
– Producția și distribuția energiei electrice, încălzire, gaze, apă caldă și aer condiționat;
– Activități financiare și de asigurare;
– Servicii de sănătate ți sociale;
– Activități imorale sau ilegale;
– Adminstație publică și apărare;
– Imobiliare;
– Re-exportul;
– Activități pe piața valorilor mobiliare;
– Producerea de tutun;
– Transport și depozitare.

Detalii program: Pachetul de sprijin vizează furnizarea exactă a unei cantități de informații fiecărei companii în măsura în care acesată companie are nevoie pentru a beneficia de deschiderea pieței europene. Diferite companii vor avea nevoi diferite deoarece au avut un nivel diferit de experiență. O echipă de experți naționali și internaționali va colabora cu fiecare companie (formare internă) și va conveni asupra unui program individual adaptat. Programul eventual va lua forma unei combinații de ateliere, mese rotunde și discuții față în față. Pentru unele companii, poate fi suficientă participarea la anumite ateliere tematice privind aspecte precum regulamentele și directivele UE; alții ar putea avea nevoie de ajutor pentru a elabora un plan de marketing orientat spre export, care să includă o înțelegere a implicațiilor costurilor și luând în considerare realitățile practice ale companiei caatare. Pachetul va încerca să evite ideea că „o mărime se potrivește tuturor”.

Valoarea grantului: Variabilă.

Contribuția beneficiarului: Variabilă.

Finanțator: USAID.

Termen limită: 28 februarie 2019.

Anexe:
Anunț integral română
Anunț integral rusă
Anunț integral engleză
Formular aplicare română
Formular aplicare rusă
Formular aplicare engleză