Suport pentru activități inovatoare de comercializare și promovare a exportului de fructe și struguri de masă

Program de finanțare: Suport pentru activități inovatoare de comercializare și promovare a exportului de fructe și struguri de masă

Obiectivul programului: Proiectul USAID Agricultura Performantă în Moldova (APM) intenționează să acorde granturi pentru sprijinirea activităților inovatoare de comercializare și promovare a exportului fructelor și strugurilor de masă în stare proaspătă către Uniunea Europeană sau alte piețe netradiționale pentru sectorul horticol al Moldovei, care vor contribui la identificarea și accesul de către organizațiile-beneficiar la noile piețe de desfacere și/sau vor crea pentru acestea noi oportunități pe piețele de desfacere deja existente.

Competiția de granturi este deschisă organizațiilor cu funcții de facilitare și promovare a exporturilor, precum și tuturor entităților care activează în lanțurile valorice ale fructelor și strugurilor de masă, inclusiv producătorii, consolidatorii, exportatorii și asociațiile lor. Activitățile de grant vor servi drept model demonstrativ pentru alte companii/actori din domeniu.

Solicitanți eligibili:

 • Solicitanții trebuie să fie înregistrați în calitate de entitate juridică în conformitate cu legislația Republicii Moldova, cu reputație bună în raport cu autoritățile relevante din Republica Moldova și să respecte toate regulamentele civile, de mediu și fiscale aplicabile;
 • În cadrul prezentei solicitări de cereri de finanțare, solicitanții pot depune o singură cerere per organizație primară;
 • Solicitanții care au beneficiat anterior de finanțare din partea Proiectului APM sunt eligibili în cadrul acestui apel de grant, însă în cazul în care solicitantul va obține un punctaj similar cu punctajul acordat altor solicitanți, prioritate vor avea solicitanții care nu au beneficiat anterior de finanțare din partea Proiectului APM sau au beneficiat de o finanțare mai mică;
 • Solicitanții trebuie să dea dovadă de o bună gestionare sub forma unor politici și proceduri financiare, administrative și tehnice și să prezinte un sistem de control intern care să protejeze activele; să asigure protecție împotriva fraudelor, pierderilor și abuzului; să susțină atingerea scopurilor și obiectivelor din cadrul programului. APM va evalua această capacitate înaintea acordării unui grant;
 • Setul de acte aferent aplicației ca răspuns la acest apel trebuie să conțină următoarele documente din Anexa D.
  • Certificatul„Declarațiaorganizațieiprivindlipsarestanțelorlaplataimpozitelorsaua sentinței în cadrul unui dosar penal (AAPD 14-03, august 2014)”
  • Interzicerea acordării asistenței federale entităților, care necesită anumite acorduri interne de confidențialitate – Declarație (aprilie 2015)
 • În plus, solicitanții trebuie să semneze confirmările obligatorii înainte de primirea grantului. Confirmările sunt anexate la această solicitare (Anexa D), iar APM le va examina împreună cu solicitanții;
 • Pentru orice sumă(e) a grantului care rezultă din prezenta solicitare și care este în altă formă decât în natură sau în cazul în care echivalentul monetar al grantului în monedă locală este echivalent cu 25,000 dolari SUA sau mai mult, solicitanții vor fi obligați să prezinte un număr conform Sistemului de Numerotare Universal pentru Date (DUNS) în momentul obținerii sumei grantului. Dacă solicitantul dispune deja de un număr DUNS, acesta trebuie să fie inclus în aplicație. În caz contrar, solicitanții vor fi obligați să obțină numărul DUNS înainte ca grantul să fie alocat. APM va acorda asistență solicitanților care au ajuns cu succes la această etapă în acest proces. Numărul DUNS poate fi obținut online la http://fedgov.dnb.com/webform/pages/CCRSearch.jsp

 

Activități eligibile:

 • Organizarea misiunilor comerciale sau altor evenimente de stabilire a contactelor cu importatori și distribuitori din piețele-țintă;
 • Participarea la expoziții specializate internaționale, relevante piețelor-țintă identificate;
 • Angajarea reprezentaților (agenților) de vânzări pe o piață strategică;
 • Dezvoltarea elementelor de comunicare strategică, precum pagini internet, broșuri, prezentări, cataloage, imagini și spoturi video și plasarea lor în mijloace de comunicare relevante pentru piața-țintă, precum reviste specializate sau portaluri internet;
 • Dezvoltarea/ajustarea ambalajului la cerințele specifice ale cumpărătorilor;
 • Organizarea campaniilor de promovare generică sau individualizată a fructelor și strugurilor moldovenești pe piețele-țintă, inclusiv în parteneriat cu rețelele comerciale și comercianții online;
 • Organizarea campaniilor de promovare a fructelor și strugurilor moldovenești în cooperare cu alte activități economice, precum vinurile și turismul, pentru a obține efecte de sinergie pentru imaginea sectorului;
 • Activități de informare a entităților din întreg lanțul valoric – producători, consolidatori, exportatori – privind cerințele și oportunitățile pe piețele-țintă.
 • Activități de promovare a consumului de fructe și struguri pe piața locală, în special în rândurile tinerilor (ca derogare de la obiectivul apelului, în limita de 20% a contribuției solicitate de la Proiectul APM).

Proiectul APM anticipează acordarea de 3-4 granturi în valoarea totală de 1,700,000 MDL în cadrul acestei activități, în care beneficiarii selectați vor primi sume individuale între 300,000 MDL și 1,000,000 MDL. Suma finală de atribuire va depinde de activitățile de finanțare și de negocierea finală, însă poate fi mai mică sau mare decât suma stipulată mai sus per beneficiar.

Durata anticipată pentru grantul acordat în cadrul acestei solicitări va fi nu mai mult de 10 (zece) luni, dar nu mai tîrziu de iunie 2021. Data estimativă de începere a aceste activități în cadrul acestei solicitări este septembrie 2020. Tipul grantului va fi stabilit în timpul procesului de negociere.

Valoarea grantului: Maxim 1.000.000 lei.

Contribuția beneficiarului: Minim 30%.

Finanțator: USAID.

Informații suplimentare: grants@moldovaagro.com

Anexe:
1. Apel de finanțare RFA_036 Fruit and grape export marketing
2. Anexa A. Formularul cererii de grant RFA_036
3. Anexa B. Formularul bugetului pentru RFA_036
4. Anexa C. Formularul de autoevaluare
5. Anexa D. Confirmări obligatorii și alte declarații
6. Anexa E. Prevederi standard