Suport pentru implementarea planurilor de marketing la export a fructelor și strugurilor de masă

Program de finanțare: Suport pentru implementarea planurilor de marketing la export orientate spre crearea valorii și diversificarea piețelor pentru fructele și strugurii de masă moldovenești.

Obiectivul programului: Proiectul USAID Agricultura Performantă în Moldova (APM) intenționează să acorde granturi producătorilor și exportatorilor de fructe și struguri de masă și organizațiilor lor (precum grupurilor de producători) pentru implementarea planurilor de marketing la export, care vor aborda în mod integrat constrângerile din cadrul organizației, precum infrastructura de producere și post-recoltă, abilitățile personalului, sistemele de management și instrumentele de comunicare de marketing. Activitățile vor facilita conformarea cu cerințele specifice ale importatorilor clar identificați din piața Uniunii Europene sau alte piețe netradiționale pentru sectorul horticol al Moldovei și vor contribui la creșterea exporturilor de fructe și struguri de masă către aceste piețe.

Propunerile care vizează în mod prioritar activități pe piețele tradiționale pentru fructele și strugurii de masă moldovenești, precum Federația Rusă, Belarus, Ucraina și Kazahstan, nu sunt eligibile în cadrul acestui Apel.

Solicitanți eligibili: Solicitanții trebuie să fie înregistrați în calitate de entitate juridică profit și/sau nonprofit în conformitate cu legislația Republicii Moldova, creată și recunoscută în mod oficial de către autoritățile moldovene competente și conformă cu toate reglementările civile și fiscale aplicabile. Solicitanții sau angajații-cheie ai acestora trebuie să dea dovadă de istorie de performanță de succes în lanțul valoric al strugurilor de masă și fructelor în Moldova (cel puțin 5 ani).

Activități eligibile:

 Investiții în alinierea produsului la cerințele cumpărătorului:

  • Adoptarea unor soiuri solicitate de importatorii de pe piețe specifice;
  • Procurarea de linii și echipamente specializate pentru ambalarea produselor conform specificațiilor importatorilor, precum „produs ambalat în vrac lăzi egalizate (aceiași greutate)”, „produs ambalat în caserole” sau „produs ambalat în flowpack”;
  • Procurarea de instalații și echipamente necesare integrării în sistemele de tip pooling a lăzilor returnabile de plastic (IFCO, Europool etc.).
  • Adoptarea de alte tehnologii post-recoltă complementare care pot contribui la sporirea exporturilor de fructe și struguri de masă către piețe și segmente noi, precum pungi MAP, covorașe de absorbție a etilenei, echipamente de înregistrare a temperaturii și umidității relative, etc.

Activități de elaborare și implementare a instrumentelor de marketing:

  • Îmbunătățirea paginilor internet și prezenței pe rețelele sociale;
  • Elaborarea și implementarea unor activități de promovare a vânzărilor, precum promovare în magazine și participare la promoții;

Investiții în resurse umane:

  • Instruirea personalului-cheie responsabil de activitatea de export;
  • Angajarea unor reprezentanți comerciali (sales agent) sau alte forme de prezență activă în piață.

Proiectul APM anticipează acordarea de 3-4 granturi în valoarea totală de 2,700,000 MDL în cadrul acestei activități, în care beneficiarii selectați vor primi sume individuale între 600,000 MDL și 900,000 MDL. Suma finală de atribuire va depinde de activitățile de finanțare și de negocierea finală, însă poate fi mai mică sau mare decât suma stipulată mai sus per beneficiar. Mărimea finală a grantului va lua în considerare activitatea și experiența anterioară a solicitantului. Durata anticipată pentru grantul acordat în cadrul acestei solicitări va fi nu mai mult de 15 (cincisprezece) luni, dar solicitanții selectați vor fi disponibili să găzduiască activități de instruire a Proiectului APM și a partenerilor săi până în noiembrie 2021. Data estimativă de începere a aceste activități în cadrul acestei solicitări este aprilie 2020. Tipul grantului va fi stabilit în timpul procesului de negociere, dar este posibil să fie unul în natură

Valoarea grantului: Maxim 900.000 lei.

Contribuția beneficiarului: Minim 50%.

Finanțator: USAID.

Informații suplimentare: grants@moldovaagro.com

Anexe:
1. Apel de finanțare_RFA_032
2. Anexa A. Formularul cererii de grant RFA_032
3. Anexa B. Formularul bugetului RFA_032
4. Anexa C. Formularul de autoevaluare
5. Anexa D. Confirmări obligatorii și alte declarații
6. Anexa E. Prevederi standard