Suport pentru inițiative educaționale orientate la dezvoltarea capacităților și abilităților personalului implicat în activitățile de marketing și vânzări la export a produselor agroalimentare de valoare înaltă

Program de finanțare: Suport pentru inițiative educaționale orientate la dezvoltarea capacităților și abilităților personalului implicat în activitățile de marketing și vânzări la export a produselor agroalimentare de valoare înaltă

Obiectivul programului: Proiectul USAID Agricultura Performantă în Moldova (APM) intenționează să acorde granturi instituțiilor educaționale, prestatorilor de programe de formare continuă din sectorul public și privat, organizațiilor cu funcții de facilitare și promovare a exporturilor, asociațiilor de producători agricoli și altor organizații eligibile pentru elaborarea și dezvoltarea inițiativelor educaționale orientate la dezvoltarea capacităților și abilităților personalului implicat în activitățile de marketing și vânzări la export a produselor agroalimentare de valoare înaltă. Inițiativele susținute vor aborda în mod integrat și practic constrângerile relevante din cadrul companiilor-participante, vor facilita conformarea cu așteptările și cerințele specifice ale importatorilor din piața Uniunii Europene sau alte piețe netradiționale pentru sectorul agroalimentar al Moldovei și vor contribui la creșterea exporturilor de produse de valoare înaltă din Republica Moldova către aceste piețe.

 

Solicitanți eligibili:

 • Solicitanții trebuie să fie înregistrați în calitate de entitate juridică în conformitate cu legislația Republicii Moldova, cu reputație bună în raport cu autoritățile relevante din Republica Moldova și să respecte toate regulamentele civile, de mediu și fiscale aplicabile;
 • În cadrul prezentei solicitări de cereri de finanțare, solicitanții pot depune o singură cerere per organizație primară;
 • Solicitanții care au beneficiat anterior de finanțare din partea Proiectului APM sunt eligibili în cadrul acestui apel de grant, însă în cazul în care solicitantul va obține un punctaj similar cu punctajul acordat altor solicitanți, prioritate vor avea solicitanții care nu au beneficiat anterior de finanțare din partea Proiectului APM sau au beneficiat de o finanțare mai mică;
 • Solicitanții trebuie să dea dovadă de o bună gestionare sub forma unor politici și proceduri financiare, administrative și tehnice și să prezinte un sistem de control intern care să protejeze activele; să asigure protecție împotriva fraudelor, pierderilor și abuzului; să susțină atingerea scopurilor și obiectivelor din cadrul programului. APM va evalua această capacitate înaintea acordării unui grant;
 • Setul de acte aferent aplicației ca răspuns la acest apel trebuie să conțină următoarele documente din Anexa D.
  • Certificatul„Declarațiaorganizațieiprivindlipsarestanțelorlaplataimpozitelorsaua sentinței în cadrul unui dosar penal (AAPD 14-03, august 2014)”
  • Interzicerea acordării asistenței federale entităților, care necesită anumite acorduri interne de confidențialitate – Declarație (aprilie 2015)
 • În plus, solicitanții trebuie să semneze confirmările obligatorii înainte de primirea grantului. Confirmările sunt anexate la această solicitare (Anexa D), iar APM le va examina împreună cu solicitanții;
 • Pentru orice sumă(e) a grantului care rezultă din prezenta solicitare și care este în altă formă decât în natură sau în cazul în care echivalentul monetar al grantului în monedă locală este echivalent cu 25,000 dolari SUA sau mai mult, solicitanții vor fi obligați să prezinte un număr conform Sistemului de Numerotare Universal pentru Date (DUNS) în momentul obținerii sumei grantului. Dacă solicitantul dispune deja de un număr DUNS, acesta trebuie să fie inclus în aplicație. În caz contrar, solicitanții vor fi obligați să obțină numărul DUNS înainte ca grantul să fie alocat. APM va acorda asistență solicitanților care au ajuns cu succes la această etapă în acest proces. Numărul DUNS poate fi obținut online la http://fedgov.dnb.com/webform/pages/CCRSearch.jsp

 

Activități eligibile:

 • Elaborarea și organizarea cursurilor de instruire, inclusiv la locul de muncă;
 • Elaborarea și organizarea programelor de mentorat;
 • Elaborarea și organizarea schemelor de certificare a personalului în domeniul gestiunii operațiilor de export;
 • Organizarea conferințelor specializate.

Proiectul APM anticipează acordarea de 1-2 granturi în valoarea totală de 850,000 MDL în cadrul acestei activități, în care beneficiarii selectați vor primi sume individuale între 300,000 MDL și 850,000 MDL. Suma finală de atribuire va depinde de activitățile de finanțare și de negocierea finală, însă poate fi mai mică sau mare decât suma stipulată mai sus per beneficiar.

Durata anticipată pentru grantul acordat în cadrul acestei solicitări va fi nu mai mult de 10 (zece) luni. Data estimativă de începere a aceste activități în cadrul acestei solicitări este septembrie 2020. Tipul grantului va fi stabilit în timpul procesului de negociere.

Valoarea grantului: Maxim 850.000 lei.

Contribuția beneficiarului: Minim 20%.

Finanțator: USAID.

Informații suplimentare: grants@moldovaagro.com

Anexe:
1. Apel de finanțare RFA_035 Practical exporting skill development
2. Anexa A. Formularul cererii de grant RFA_035

3. Anexa B. Formularul bugetului pentru RFA_035
4. Anexa C. Formularul de autoevaluare
5. Anexa D. Confirmări obligatorii și alte declarații
6. Anexa E. Prevederi standard