Transfer tehnologic (Academia de Științe a Moldovei)

Program de finanțare: Concursul proiectelor de transfer tehnologic

Obiectivul programului:  Granturi pentru proiecte de inovare și transfer tehnologic.

Solicitanți eligibili eligibili: Întreprinderi Micro, Mici și Mijlocii, Institutele de Cercetare.

Activități eligibile: Implementarea unei inovații sau transfer de tehnologii noi pentru Republica Moldova în următoarele direcții strategice:

  • Materiale, tehnologii și produse inovative;
  • Eficiență energetică și valorificarea surselor regenerabile de energie;
  • Sănătate și biomedicină;
  • Biotehnologie.

Valoarea grantului: Maximum 50% din suma investiției, maximum 1 mln lei pe an.

Contribuția beneficiarului: Variabilă.

Finanțator: Academia de Științe a Moldovei (din Bugetul Public Național).

Termen limită: Concursul se organizează anual; proiectele urmează să fie împlementate în maxim 2 ani.

Informații suplimentare:
Agenția pentru Inovare și Transfer Tehnologic din cadrul Academiei de Științe a Moldovei
tel: 022 882564, 882560
 www.asm.md

Informații suplimentare:
http://ancd.gov.md/ro/content/concursul-proiectelor-de-inovare-și-transfer-tehnologic-finanțate-din-bugetul-de-stat-1

Anexe:
Arhivă anexe
Ghidul solicitantului – Concursul proiectelor de inovare și transfer tehnologic
Declaratia de confirmare a eligibilităţii potenţialilor contractori_0
DECLARATIE-MINIMIS
Formular-tip-PITT-2019
scrisoare de garantie