Politica cookie

Acest site utilizează module cookie – fișiere text mici care sunt plasate pe aparat pentru a ajuta site-ul să ofere o experiență mai bună pentru utilizatori. În general, modulele cookie sunt utilizate pentru a păstra preferințele utilizatorilor, pentru a stoca informații despre lucruri precum cărucioarele de cumpărături și pentru a oferi date de urmărire anonime către aplicații terțe, cum ar fi Google Analytics. De regulă, modulele cookie vor îmbunătăți experiența dvs. de navigare. Cu toate acestea, puteți prefera să dezactivați modulele cookie pe acest site și pe altele. Modul cel mai eficient de a face acest lucru este să dezactivați modulele cookie în browserul dvs. Vă sugerăm să consultați secțiunea Ajutor a browserului dvs. sau să consultați site-ul Web despre cookie-uri care oferă îndrumări pentru toate browserele moderne

Acord pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Subscrisa, Asociația Oamenilor de Afaceri Moldoveni de Pretutindeni, cu sediul în Oraș Voluntari, Bdul Pipera nr. 1/i, etaj 7, birou nr. 3, Județul Ilfov, cod de identificare fiscală 36315298, dorește să prelucreze datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele condiții:

Datele colectate:

○ numele și prenumele

○ domiciliul

○ datele bancare

○ număr de telefon

○ adresă de e-mail

Scopul în care vor fi utilizate datele colectate:

○ comunicări comerciale (oferte, newsletter etc)

○ comunicări contabile (facturi, confirmări sold etc)

○ transferuri bancare

Durata prelucrării:

Datele se vor prelucra până la revocarea acordului sau cât timp este necesar în ceea ce privește scopurile descrise mai sus.

Asociația Oamenilor de Afaceri Moldoveni de Pretutindeni va păstra datele cu caracter personal într-o formă care va permite identificarea dumneavoastră pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate.

Drepturile dumneavoastră în calitate de persoană vizată:

Potrivit actelor normative în vigoare, aveți dreptul de a ne solicita:

  • Informare, consultare și acces cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal prelucrate;
  • O copie a datelor dumneavoastră prelucrate;
  • Rectificarea sau ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal;
  • O limitare a prelucrării sau privind obiectul prelucrării;
  • Portabilitatea datelor;
  • Încetarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în orice moment, în baza retragerii consimțământului.

Puteți beneficia de toate drepturile descrise în acest paragraf prin transmiterea unei solicitări pe e-mail către noi la următoarea adresă de e-mail: office@aoamp.ro .

De asemenea, aveți dreptul de a înainta o plângere către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, în cazul în care considerați că prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal încalcă legile aplicabile.

Categoriile de destinatari ale datelor dumneavoastră cu caracter personal:

  • Angajații sau reprezentanții noștri autorizați și ai entităților împuternicite de către noi;
  • Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi comunicate autorităților competente, potrivit obligațiilor legale ce incumbă subscrisei și entităților împuternicite de către subscrisa.

Totodată, vă rugăm să aveți în vedere că vom proteja și asigura confidențialitatea, integritatea și accesibilitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal prelucrate, luând măsurile tehnice și organizatorice necesare pentru a preveni utilizarea sau accesul neautorizat la aceste date și vom preveni încălcarea securității datelor cu caracter personal (incident de securitate), în conformitate cu legislația aplicabilă.