Proiecte AOAMP

În vederea realizării unei contribuții semnificative în promovarea, consolidarea și dezvoltarea mediului de afaceri și a climatului investițional și pentru obținerea unor rezultate suplimentare privind stimularea investițiilor, susținerea activității de antreprenoriat și consolidarea competitivității afacerilor din Republica Moldova;

Din dorința de a conecta reprezentanții mediului antreprenorial în dialogul public, privat și asociativ; de a întări colaborarea antreprenorilor  pentru valorificarea oportunităților de investiții; de a facilita schimbul de bune practici precum și pentru dezvoltarea relațiilor de cooperare, bazate pe principiile de egalitate şi avantaj reciproc;

Asociația Oamenilor de Afaceri Moldoveni de Pretutindeni, a lansat proiectul “Parteneriat pentru dezvoltarea durabilă”

Despre Forum UFMR

În scopul promovării cooperării transfrontaliere a reprezentanților sectorului antreprenorial agroalimentar din Republica Moldova și România, pentru valorificarea oportunităților de investiții în agricultură, Asociația Oamenilor de Afaceri Moldoveni de Pretutindeni AOAMP, a lansat Forumul UFMR – Uniunea Fermierilor din Republica Moldova și România.