Provocările mediului de afaceri din Moldova

În ultima perioadă, tot mai frecvent suntem martorii unei crize de încredere din partea cetățenilor, dar mai ales din partea mediului antreprenorial. Impredictibilitatea sistemului fiscal, numărul mare de proceduri necesare pentru lansarea unei afaceri, gradul redus de acces la finanțare, ratele ridicate ale dobânzii, precum și situația generală de neclaritate din țară, reprezintă catalizatorii și principalii determinanți ai unui ecosistem antreprenorial slab.

Conform celui mai recent raport efectuat de Banca Mondială, Doing Business 2019, Republica Moldova se clasează pe locul 47 din 180 de state analizate, îmbunătățindu-și poziția în ultimii ani. Analizând datele din raport, putem spune că, chiar dacă în cifre se reflectă o oarecare îmbunătățire, în practică, lucrurile stau așa cum erau și înainte. Se constată că capitolele la care Republica Moldova stă cel mai rău, sunt obținerea autorizației pentru construcții (poziția 172 din 180), obținerea electricității, punerea în aplicare a contractelor, soluționarea insolvenței (cca 3 ani pentru soluționarea unui proces de insolvență).

Sursa: Raportul Doing Business 2019, Banca Mondială.

„Politicile adoptate de către stat ar trebui să fie orientate către facilitarea procesului de obținere a autorizațiilor necesare pentru lansarea unei afaceri, indiferent de domeniul de activitate. Consider că este imperios necesar să fie elaborată o strategie de competitivitate la nivelul țării, care, de altfel, să fie realistă și să se plieze cu capacitatea mediului antreprenorial de a se perfecționa. Digitalizarea, îmbunătățirea calității instituționale, majorarea investițiilor în educație, în vederea corelării nevoilor de pe piața muncii cu programele educaționale (atât programele din școlile profesionale, cât și cele din învățământul superior), acestea reprezintă câteva dintre obiectivele și prioritățile ce trebuie să se regăsească într-o strategie de competitivitate. Numeroasele provocări și impedimente cu care se confruntă mediul de afaceri țin de accesul redus la resurse financiare, birocrație, concurența neloială, flexibilitate redusă de adaptare la șocurile de pe piața internă și externă şi cultura specifică precară. Educația antreprenorială ar trebui să devină o prioritate ce ar trebui să prindă contur prin lansarea unui număr mai mare de programe de finanțare în sprijinul IMM-urilor. Chiar dacă au fost aprobate o serie de legi ce au avut menirea de a încuraja inițiativa antreprenorială și de a crește competititvitatea în rândul antreprenorilor deja existenți, precum și relaxarea procedurilor fiscale, rezultatele scontate ale acestor măsuri s-au reflectat negativ în statistici, fiind deschise 6406 noi întreprinderi, iar numărul de firme radiate fiind de 8540”, spune Alexei Repede, președintele AOAMP.

Nr. întreprinderi înregistrate în perioada 2000-2017

Sursa: Camera de Înregistrării de Stat

Nr. întreprinderi radiate în perioada 2000-2017

Sursa: Camera de Înregistrării de Stat

Întregul proces birocratic care se impune a fi urmat, generează efecte negative și crește adversitatea față de antreprenoriat în rândul cetățenilor Republicii Moldova, ceea ce se poate observa și în graficele de mai sus. Credibilitatea în funcționalitatea instituțiilor de stat este tot mai redusă, ceea ce influențează atât investitorii autohtoni, cât și investitorii străini. Măsurile care trebuie urmărite trebuie să fie orientate spre sporirea competitivității companiilor autohtone, încurajarea producției care ar aduce o valoare adăugată mai ridicată, adoptarea unui caracter protecționist în raport cu importul anumitor categorii de produse și sprijinirea producției naționale, construirea unor poli de creștere în cele 3 regiuni ale țării, reducerea birocrației, construirea obiectelor de infrastructură, încurajarea investițiilor mari prin stimulente fiscale, dar și prin reducerea costurilor de tranzacții. Doar prin adoptarea unor astfel de măsuri va crește inițiativa antreprenorială, iar companiile deja existente își vor eficientiza afacerile și își vor crește cifrele de afaceri și profiturile, ceea ce va duce la bunăstarea întregii țări.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn