Riscurile pe care le implică lansarea unei afaceri în Republica Moldova

Pentru a-și asigura o anumită stabilitate financiară, mulți oameni se decid săși lanseze propria afacere. În unele state aceste inițiative sunt încurajate și susținute de cei de la conducere, iar în altele,necesitățile potențialilor viitori antreprenori sunt ignorate. Cât de greu mi-ar fi să recunosc acest lucru, dar anume în Republica Moldova inițierea unei afaceri este o misiune extrem de grea, chiar dacă cei de la putere au o altă viziune la acest capitol. La fel de dificlă esteși menținerea afacerii în primii ani după ce aceasta a fost creată. Mai jos o să evidențiez câțiva factori care trebuie neapărat luați în calcul,înainte de a porni pe această cale.

Înregistrarea afacerii și birocrația

În anul 2014, Guvernul Republicii Moldova a simplificat procedura de înregistrare a Întreprinderilor Mici și Mijlocii (IMM-uri). Prin urmare, solicitantul se prezentă la ghișeul unic al Camerei Înregistrării de Stat pentru iniţierea afacerii, pentru depunerea și recepționarea informaţiei privind înregistrarea de stat. Procesul birocratic, însă, nu l-a anulat nimeni. Pentru obținerea unor acte, de multe ori e nevoie să aștepți săptămâni sau chiar luni. Chiar dacă recent, a fost introdusăposibilitatea să soliciți online toate documentele necesare pentru inițierea afacerii, prin programul numit “Ghișeul unic”, utilitatea acestui sistem încă nu a fost resimțită efectiv de către antreprenori, din cauza faptului că sistemul nu este funcțional și nu furnizează toate informațiile necesare întreprinzătorilor.Prin urmare, de multe ori, pentru ca să grăbească procesul, antreprenorii începători, dar și cei cu experiență, se văd nevoiți să dea mită.

Doar atunci când birocrația va fi anihilată, lucrurile vor începe să se miște în direcția corectă. Aceasta este o barieră care îi determină pe mulți să renunțe la ideea de a face business.

Impozitarea excesivă și legislația restrictivă

Din momentul înfiinţării unei afaceri, întreprinzătorul devine responsabil pentru achitarea numeroaselor impozite, taxe şi altor plăţi obligatorii. De multe ori, antreprenorul se pomenește în situația în care afacerea sa este încă în pierdere, iar el este nevoit să achite deja o multitudine de taxe pe care i le impune statul. Câteva controale inopinate blochează activitatea instituției într-un timp record. Unde mai pui că taxele sunt excesiv de mari, iar plățile obligatorii mereu suferă schimbări – asta în funcție de ce-și propun cei de la putere. Legislația nu este „prietenoasă” în raport cu cei care fac business și e foarte permisivă când vine vorba de instituțiile statului sau chiar adoptă un caracter preferențial în raport cu unele întreprinderi, generând astfel concurența neloială . Astfel, în contextul unei justiții inechitabile, activitatea căreia ridică multe semne de întrebare, antreprenorul este pus din start într-o poziție dezavantajoasă.

Destul de des, anume povara fiscală îi determină pe mulți antreprenori săși încheie activitatea. Comisiile organizate de stat vin doar să constateîncălcări și să aplice amenzi, dar nu oferă recomandări despre cum o situație complicată poate fi depășită. Această practică este extrem de distructivă.

Presiunea politică

Ca să reziști în așa-numitul mediu antreprenorial moldovenesc, neapărat trebuie să fii flexibil, în caz contrar ești lichidat. Nivelul corupției este foarte ridicat, iar fără mită e dificil săactivezi. Chiar dacă, aparent, asistăm la o activizare a instituțiilor de drept, lupta cu fenomenul dării și luării de mită este foarte departe de a fi câștigată. La cârma Republicii Moldova se află niște politicieni interesați, în primul rând, săși agonisească averi, iar, de multe ori, ei încearcă să facă acest lucru pe spatele antreprenorilor mici, care cu greu reușesc să reziste într-o piață unde concurența este neloială.

În confirmarea celor afirmate anterior, vin și studiile instituțiilor mondiale precum Banca Mondială sau Forumul Economic Mondial, care clasează economia moldovenească pe locul 89 din 137 de state analizate din punctul de vedere al complexității impedimentelor ce sunt întâlnite la deschiderea unei afaceri, Moldova fiind aliniată cu state emergente ca Nepal, Namibia și Kenya. Astfel, printre cele mai stringente probleme se numără: corupția, instabilitatea politică, accesul la finanțare și birocrația.

Domenii de perspectivă

Este cunoscut faptul că, sectorul IMM-urilor servește drept bază pentru dezvoltarea economiei naţionale. Experienţa internaţională ne demonstrează clar că, IMM-urile au o contribuţie substanţială la realizarea PIB-ului, crearea noilor locuri de muncă şi stimularea dezvoltării unei economii competitive. Biroul Național de Statistică informează că în anul 2017, în Republica Moldova, au fost înregistrate 53,6 mii de întreprinderil mici şi mijlocii, ceea ce reprezintă circa 98,6% din numărul total de întreprinderi. Veniturile din vânzări ale întreprinderilor mici şi mijlocii, în această perioadă, au însumat peste 137 de milioane de lei, ceea ce înseamnă 41,5% din venituri din vânzări în total pe economie. Tot potrivit BNS, cele mai profitabile afaceri anul trecut au fost din domeniile construcțiilor, transport și depozitare, agricultură, silvicultură și pescuit, industria prelucrătoare, comerţul cu ridicata şi cu amănuntul și repararea autovehiculelor.

Până când decidenții politicidin Republica Moldova nu vor realiza că sectorul IMM-urilor este vital pentru economia țării, inițierea unei afaceri aici va fi mereu o misiune deficilă și riscantă.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn