Презентации DAR

Provocările sectorului ecologic în Republica Moldova

AIPA - campania de informare DAR 23 iulie - 9 august - 2019

Sectorul vegetal Agricultura Romaniei, MADR, DAR Moldova

Strategii de marketing, lanţ scurt, MADR, DAR Moldova

Potențialul de export a sectorului agroalimentar R. Moldova