9 decembrie 2020, termenul limită pentru aplicarea la concursul de granturi mari din cadrul programului „Femei în afaceri”

Femeile de afaceri, care doresc să promoveze produsele companiei pe piețe externe, au șansa să obțină finanțare nerambursabilă de până la 1 649 000 lei în cadrul Componentei III a Programului „Femei în Afaceri”- ”Suport pentru companiile în creștere”. La această etapă sunt eligibile companiile active pe piață mai mult de 2 ani, orientate spre export sau exportatoare.

Componenta prevede acordarea suportului financiar pentru investiții în bază de Concurs, pentru îmbunătățirea proceselor operaționale, cercetare și dezvoltare, inovații, accesul la piețele de desfacere externe și servicii complementare de dezvoltare a afacerilor în vederea maximizării potențialului de export.

Banii vor putea fi utilizați pentru achiziționarea echipamentului tehnologic și a serviciilor de dezvoltare a afacerii, inclusiv pentru certificarea produselor/serviciilor. Suportul financiar constituie 70% din valoarea totală a proiectului investițional.

Pentru participare la Componenta III a Programului, compania va întruni următoarele criterii de eligibilitate:

 • Este clasificată ca Întreprindere Mică și Mijlocie în condițiile Legi nr. 179 din 21.07.2016;
 • Creată și gestionată de femeie/i (fondator/i, co-fondator/i cu altă doamnă, asociați, administrator), cetățean al RM;
 • În cazul modificărilor în componența fondatorilor, va fi eligibilă întreprinderea care are în calitate de fondator, doamnă ce a obținut această calitate cu minim 2 ani înainte de data aplicării la Program;
 • Înregistrează indicatori economici pozitivi pentru ultimul an de gestiune conform situațiilor financiare;
 • Domeniul de activitate al întreprinderii cu care se aplică la program este practicat în ultimele 24 luni;
 • Administratorul companiei are experiență de cel puțin 12 luni în domeniul cu care se aplică la Program;
 • Întreprindere înregistrată sub una din următoarele forme organizatorico-juridice:
  1. Întreprindere individuală/ Întreprinzător individual;
  2. Societate cu răspundere limitată;
  3. Cooperativă de producție;
 • Este planificată creșterea cifrei de afaceri și / sau a numărului angajaților în următoarele 18 luni, prin extinderea pieței de desfacere, export și inovare;
 • La data aplicării nu sunt înregistrate datorii la bugetul public național.

La concurs pot participa companiile create și gestionate de către femei, active pe piață mai mult de 2 ani; înregistrează profit în ultimii 2 ani de activitate; domeniul de activitate al întreprinderii care aplică la Program este practicat de minim 24 luni; administratorul companiei are experiență de cel puțin 12 luni în domeniul de activitate cu care se aplică la Program.

Înregistrarea notelor de concept se efectuează în regim online: https://arcg.is/1y5m5a

Termenul limită: 9 decembrie 2020, ora 18:00.

Pentru informații suplimentare, accesați linkul: https://www.odimm.md/ro/despre-pfa