31 ianuarie 2019, termenul limită pentru aplicarea la programul „Femei în afaceri”

Programul-pilot „Femei în Afaceri” a fost lansat în toamna anului 2016. Această inițiativă guvernamentală are ca obiectiv promovarea abilității economice și sociale din zonele rurale prin reducerea inegalității de gen, prin creșterea și dezvoltarea afacerilor, schimbarea percepției inovaționale, sporirea accesului la resurse, servicii și tehnologii moderne. Recent a fost lansat cel de-al treilea Apel de proiecte în cadrul Componentei II a Programului-pilot „Femei în afaceri” (PFA).

La Componenta de granturi pot participa femeile care gestionează o întreprindere de până la 2 ani. Valoarea maximă a grantului va constitui 165 mii lei și nu va depăși 90% din proiectul investițional. Din suma totală a finanțării nerambursabile, 110 mii lei sunt direcționați pentru investiții în achiziționarea echipamentelor și software, iar restul de 55 mii lei pentru servicii de dezvoltarea afacerii: cercetare, instruire și promovare.

Una dintre cele mai importante noutăți ale etapei este faptul că nu sunt eligibile afacerile din orașul Chișinău.

Anterior, 201 de proiecte investiționale au fost aprobate spre finanțare nerambursabilă în cadrul primelor două apeluri. Valoare granturilor a fost de 28 milioane de lei, ceea ce a dus la stimularea investițiilor totale de peste 40 de milioane de lei în economia națională și vor crea peste 800 locuri noi de muncă.

Primele două apeluri au fost finanțate din bugetul de stat, iar banii pentru cel de-al treilea apel vor fi oferiți de Uniunea Europeană.

Dosarele pentru Concursul de granturi pot fi depuse în perioada 20 decembrie 2018 – 31 ianuarie 2019, completând formularul.

Pentru mai multe detalii despre acest program, accesați https://aoamp.com/finantari/programul-femei-in-afaceri-7-500-75-000/