Relansarea submăsurii 4.1a din fondul PNDR

Pomicultorii au la dispoziție în acest an peste 65 de milioane de euro, fonduri europene nerambursabile, pentru a demara investiții în sectorul pomicol. De curând, AFIR a lansat sesiunea de depunere a proiectelor pentru submăsura 4.1a – Investiții în exploatații pomicole, din cadrul PNDR.

În funcție de dimensiunea exploatației și de obiectivele propuse prin proiect, intensitatea sprijinului este de 50% din valoarea cheltuielilor eligibile și se poate majora în unele situații cu 20 puncte procentuale suplimentare, dar rata maximă a sprijinului combinat nu poate depăși 90%. Astfel, sprijinul acordat pentru proiectele de investiții finanțate prin sM 4.1a poate varia între 100 mii euro si 1,05 milioane euro, fonduri europene nerambursabile, potrivit Ghidului Solicitantului.

Obiectivele submăsurii 4.1a sunt:

  • Creșterea competitivității, diversificarea producției, creșterea calității produselor obținute și îmbunătățirea performanței generale a exploatațiilor pomicole;
  • Creșterea valorii adăugate a produselor prin sprijinirea procesării fructelor la nivel fermă și a comercializării directe a produselor obținute;
  • Dezvoltarea lanțurilor scurte de aprovizionare;
  • Eficientizarea costurilor de producție prin promovarea producerii și utilizării energiei din surse regenerabile în cadrul fermei și prin reducerea consumului de energie.

Beneficiarii acestei subsmăsuri sunt:

  • fermieri, cu exceptia persoanelor fizice neautorizate;
  • grupurile de producători și cooperative (societăților cooperative agricole și cooperativelor agricole, constituite în baza legislației naționale în vigoare, care activează în sectorul pomicol, cu condiția ca investițiile realizate să deservească interesele propriilor membri.

Finanțatorii acestui proiect sunt Guvernul României și Uniunea Europeană. Termenul limită de aplicare la finanțare este 15 august 2019.

PRAGUL MINIM de selecție al proiectelor aferente sM 4.1a este de 10 de puncte.

Pentru mai multe detalii accesați acest link.