AOAMP a participat la Summit-ul 3SI “Inițiativa celor 3 mări”

Republica Moldova și țările parteneriatului estic în vizorul Summit-ului ce se desfășoară la București în perioada 17-18 septembrie 2019, sub genericul “Inițiativa celor 3 mări, Consolidarea cooperării economice europene și transatlantice”.

3Si – Three Seas Initiative, inițiativa celor 3 mări, cunoscută și sub numele de Inițiativa Mării Negre, Baltice și Adriatice, include 12 țări ale Uniunii Europene Austria, Bulgaria, Croația, Cehia, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, România, Slovacia și Slovenia.

Prioritățile panelurilor de discuție ale Summit-ului sunt despre facilitarea interconectivității în regiune, în special în domenii precum cel al energiei, transporturilor și comunicarea digitală.

Dialogul politic și economic sustenabil, cooperarea regională, schimbul de bune practici vor crea noi oportunități de colaborare pentru țările de vecinătate ale Uniunii Europene, inclusiv pentru comunitatea de business.

AOAMP – Asociația Oamenilor de Afaceri Moldoveni de Pretutindeni a participat la atelierele Summit-ului, pentru a valorifica oportunitatea evenimentului de a identifica modalitățile de implicare a mediului de afaceri în implementarea proiectelor „Inițiativei celor Trei Mări” precum și pentru creare noilor conexiuni în vederea potențialelor parteneriate.

Evenimentul a cuprins mai multe ateliere tematice: Interconexiunile de transport, energetice și digitale în regiunea celor 3 mări; Implicații strategice ale IMMurilor în domeniile transportului, energiei și digitalizării; Oportunitățile regionale de cooperare în industria de apărare; Potențialul de cooperare cu țările vecine din regiunea 3SI; Reuniuni Business to Business și Business to Government; Valori comune. Democratizarea și statul de drept ca condiții fundamentale pentru o creștere economică durabilă; Creșterea rolului societății civile în regiunea 3SI și în afara acesteia.

La atelierul “Interconectarea transporturilor în regiunea celor Trei Mări”, s-a discutat despre dezvoltarea și modernizarea infrastructurii transporturilor reprezintă un factor esențial atât pentru creșterea economică, cât și pentru comerțul regional, european și internațional. Aceasta facilitează circulația eficientă a bunurilor și serviciilor și oferă accesul către lanțurile valorice globale.

Dezvoltarea infrastructurii transporturilor în Europa Centrală și de Sud-Est este o prioritate. Inițiativa celor Trei Mări urmărește crearea coridoarelor economice care să genereze ulterior nenumărate oportunități de investiții, de care va beneficia întreaga Uniune Europeană.

În paralel, la un alt atelier, a fost abordată tema: “Interconectarea energiei în regiunea celor trei mări”. Astfel, integrarea rețelelor de petrol, gaze și electricitate ale țărilor din regiuni, aprofundarea legăturilor acestora cu cele ale unei Europe mai largi, în special a țărilor de vecinătate ale Uniunii Europene, pentru asigurarea accesului regiunilor la piețele mondiale de energie, reprezentând câteva dintre principalele obiective ale 3SI.

“Conexiunea digitală în regiunea celor trei mări” a fost tema unui alt atelier din cadrul forumului de business. Aceasta reprezintă un factor dinamic și extrem de important în creșterea economică. Îmbunătățirea eficientă a tehnologiilor digitale conduce la reducerea costurilor și la îmbunătățirea parteneriatelor dintre consumatori și oamenii de afaceri.