Conferința internațională de la Sibiu, conexiuni între mediul academic și industrii

Inițiative de proiecte dedicate sectorului agroalimentar, care să contribuie la dezvoltarea durabilă în Republica Moldova și România, potențialul agricol din R. Moldova și oportunitățile de colaborare prin parteneriate și dialog public-privat-asociativ, au fost prezentate de către AOAMP la Conferința internațională din Sibiu. 

Evenimentul organizat în cadrul proiectului KNOWinFOOD, a urmărit să faciliteze colaborări între industrii, mediul academic și cercetare.  Conferința internațională a reușit să întrunească reprezentanți ai mediului academic din România, Portugalia, Rusia, Tunisia, Franța, Ungaria și Bulgaria, care împreună cu organizații nonguvernamentale și de cercetare din România precum IRCEM Institutul pentru Cercetări în Economia Circulară și Mediu “Ernest Lupan” și CLUSTERO Asociația Clusterelor din România au prezentat posibilități de colaborare între afaceri, cercetare și educație, ca creatori de cunoștințe și dezvoltatori.

AOAMP a adus în atenția antreprenorilor participanți la eveniment și a reprezentanților mediului academic necesitatea valorificării sectorului agroalimentar din cele 2 state de vecinătate, Republica Moldova și România, prin cooperare și parteneriate, cu invitația de a identifica și lansa colaborări internaționale care să asigure schimbul de practici și să faciliteze investiții pentru dezvoltarea sectorului.

Investițiile publice și private trebuie să fie mai strategice, mai inteligente și mai bine orientate.

Pentru a realiza acest lucru, instituțiile publice și cele private implicate în dezvoltarea sectorului agroalimentar trebuie să ofere întreprinzătorilor un mediu de afaceri favorabil și un sprijin corespunzător nevoilor lor specifice. Acest deziderat poate fi realizat prin colaborarea reprezentanților mediului privat, asociativ, cu cel academic și al instituțiilor și autorităților publice. 

Structurile de parteneriat și cooperare de tip cluster, se află în centrul implementării strategiei de creștere a UE, la luarea în considerare a contextului geografic și tematic pentru a stimula ocuparea forței de muncă, creșterea IMM-urilor și investițiile. Clusterele ajută regiunile aflate în diferite stadii de dezvoltare să se concentreze pe punctele lor forte, să se poziționeze în lanțuri de valori regionale și globale și să colaboreze pentru a construi parteneriate strategice.

Motiv pentru care AOAMP își propune promovarea dezvoltării clusterelor cu specific agroalimentar în Republica Moldova care să facă parte din rețeaua europeană a clusterelor.

Colaborarea în structuri de tip cluster și punerea în aplicare strategiilor comune promite să declanșeze procesele de modernizare industrială și să creeze economii mai productive, mai diversificate și mai rezistente. Aceasta ar trebui, în special, să contribuie la oferirea de sprijin mai bun și oportunități de investiții întreprinderilor mici și mijlocii.

Ne propunem să valorificăm avantajele care pot fi asigurate de structurile de tip cluster, cum ar fi:

  • Întreprinderile dintr-un cluster au un avantaj productiv datorită concentrării lor geografice;
  • Crește numărul locurilor de muncă în regiunea în care producătorii se asociază;
  • Productivitatea muncii crește;
  • Puterea de asociere poate contribui la o mai bună negociere cu diverse instituții, furnizori sau chiar guvern;
  • Reducerea costurilor de tranzacție pentru fermieri și a costurilor de producție pentru procesatori prin relațiile directe și parteneriatele din cadrul clusterelor;
  • Aprobarea unor standarde de calitate la nivelul întregului cluster;
  • Oportunități mai mari de accesare a noilor piețe.

Conferința internațională a fost organizată în cadrul Universității Lucian Blaga din Sibiu. Mulțumim organizatorilor, Ion MIRONESCU, Conferențiar, Doctor Inginer și managerul proiectului KNOWinFOOD și Monica  MIRONESCU, profesor doctor inginer, Facultatea de Științe Agricole și Industrie Alimentară și Protecția Mediului, pentru invitație și deschiderea în conectarea mediului antreprenorial cu cel academic, în identificarea și valorificarea unor proiecte comune. 

 

Prezentarea AOAMP care a fost abordată în cadrul Conferinței de la Sibiu, o puteți vizualiza mai jos.

[scribd id=408393565 key=key-C1X9wtMByLo82wZT8cto mode=scroll]