Cooperare pentru investiții în agricultura din Republica Moldova și România

Cooperare pentru dezvoltarea agriculturii în Republica Moldova și România, identificarea potențialelor proiecte transfrontaliere, precum și despre investiții strategice, sunt subiectele care au fost abordate la București, în cadrul ședinței din 11 februarie, la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR).

S-au reiterat rezultatele acțiunilor lansate de către Asociația Oamenilor de Afaceri Moldoveni de Pretutindeni (AOAMP) în care MADR, prin parteneriatul oferit, a contribuit cu expertiză și schimb de know how.

Proiectul Dialog Agricol Regional, a întrunit în cadrul a 11 evenimente regionale peste 700 de reprezentanți ai sectorului agricol din Republica Moldova, printre care autorități și instituții publice centrale și locale, care împreună cu experții din partea MADR, au cartografiat realitățile sectorului agroalimentar. Provocările și soluțiile identificate prin consultare și dialog public s-au regăsit în rezoluția campaniei DAR, prezentată punctual Ministerului de resort din R. Moldova.

Participanții la Forumul UFMR – Uniunea Fermierilor din Republica Moldova și România, în prima ediție, la Chișinău, au confirmat necesitatea și utilitatea unei platforme unice de informare, comunicare și promovare pentru crearea de conexiuni și facilitare de parteneriate în rândul antreprenorilor agricoli și asociațiilor de producători, pentru valorificarea oportunităților de investiții în agricultură.

În continuarea acțiunilor care să aducă beneficii directe antreprenorilor din sectorul agroalimentar din Republica Moldova și România, Iacob Cerlat, secretarul general al AOAMP, a prezentat în atenția reprezentanților MADR care au  participat la ședință, invitația de constituire a unui grup de lucru mixt, pentru elaborarea și dezvoltarea unui program strategic: “Suport pentru cooperare agricolă România – Republica Moldova”. Una din direcțiile prioritare identificate și care necesită investiții strategice va reprezenta sectorul zootehnie.         

Reprezentații MADR au oferit deschiderea și asigurarea suportului instituțional în vederea susținerii inițiativei. Experiența României în procesul de dezvoltare a agriculturii și produsului autohton românesc a cunoscut un parcurs cu evoluții considerabile, dar care a înregistrat și impedimente. Toate acestea pot fi valorificate de către agricultorii și asociațiile de producători din Republica Moldova.

George Scarlat, secretar de stat la MADR, a subliniat interesul prioritar al fermierilor și procesatorilor agricoli și anume accesul la piețe. Acest obiectiv ar trebui să constituie dezideratul acțiunilor comune care se doresc a fi întreprinse, iar dezvoltarea lanțurilor valorice inclusive și durabile în agricultură reprezintă în continuare unul din prioritățile politicilor ministerului.

Aurel Simion, secretar de stat la MADR, a încurajat inițiativa pentru cooperare, iar printre recomandările oferite a subliniat despre micii producători care nu trebuie neglijați precum și despre necesitatea promovării produsul agricol autohton.

În același timp, despre importanța consilierii MADR în vederea identificării surselor bugetare europene pentru implementarea inițiativelor dedicate cooperării în agricultura din România și Republcia Moldova, a subliniat Olga Postovanu, coordonator departament proiecte AOAMP.

Asociația Oamenilor de Afaceri Moldoveni de Pretutindeni aduce mulțumiri Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale din România pentru deschidere și interes în vederea realizării acțiunilor comune, care să aducă dezvoltare sectorului agroalimentar și beneficii agricultorilor din Republica Moldova și România.