Cum supraviețuiesc agricultorii din Criuleni, Orhei și Strășeni?

Specificul regional al agriculturii din Criuleni, Orhei, Strășeni și raioanelor vecine acestora, au fost abordate în cadru Campanie DAR Dialog Agricol Regional, în perioada 29 – 31 iulie.

Președintele Asociației Oamenilor de Afaceri Moldoveni de Pretutindeni – Alexei Repede, a subliniat despre scopul evenimentelor regionale și anume despre importanța dialogului dintre producătorii agricoli și autoritățile publice din fiecare regiune și urgența cartografierii necesităților investiționale din fiecare raion din țară, prin consultare publică.

La dialogul DAR au participat reprezentnați ai autorităților locale, fermieri, antreprenori din regiune și experți din partea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale din România precum și specialiști AIPA, Agenția de Intervenție și Plăți din Republica Moldova.

Evenimentul din r-nul Criuleni, au întrunit producători agricoli de pe ambele maluri ale Nistrului (raionul Criuleni și raionul Dubăsari). Cei prezenți au subliniat că printre problemele cele mai stringente cu care se confruntă în mod prioritar, rămâne dificultatea procesului de obținere a creditelor bancare, chiar și cu un istoric creditar impecabil. Agricultorii din Dubăsari au lansat invitația de a identifica parteneriate B2B, astfel încât pe lângă mulțimea de probleme transfrontaliere care se răsfrânge asupra activității agricole, să existe un suport real de colaborare între antreprenori. În același timp a fost sesizată nefuncționalitatea asociațiilor locale și regionale de producători, cu solicitarea realizării unor schimburi de experiență cu asociațiile din România, pentru a învăța și prelua din bunele practici ale acestora.

În cadrul evenimentului DAR Orhei din data de 30 iulie, au participat reprezentanți ai autorităților publice locale din raioanele Orhei, Telenești și Rezina, precum și antreprenori din mediul agricol care au sesizat problemele cu care se confruntă zi de zi. Printre impedimentele expuse de către aceștia se enumeră: 

  • cadrul legal complex și birocrația excesivă în procesul de accesare a subvențiilor; 
  • plata directă la hectar a subvențiilor – promisiune a autorităților de realizare abia în anul 2021; 
  • pierderile mari în sectorul apicol din cauza substanțelor chimice folosite în alte sectoare agricole; 
  • lipsa piețelor de desfacere. 

Pe lângă problemele expuse, agricultorii au manifestat un interes sporit pentru efectuarea unor sesiuni B2B între agricultorii din Republica Moldova și România.

Întrunirea din 31 iulie, organizată la Strășeni, a cuprins subiectele abordate împrepună cu producătorii agricoli din raioanele Strășeni și Călărași. Lipsa pieții de desfacere; inundarea pieții locale cu produse din import și lipsa spațiului de realizare pentru producătorii autohtoni pe piața internă sau reticența sporită a fermierilor locali de a se asocia, sunt doar câteva dintre problemele enumerate în cadrul evenimentului DAR Strășeni. 

Președintele Asociației Oamenilor de Afaceri Moldoveni de Pretutindeni – Alexei Repede, a menționat despre necesitatea stringentă de identificare a problemelor din sectorul agricol, dar mai ales, de soluționare a acestora. Pe lângă impedimentele expuse participanții au fost provocați de a identifica dircții de acțiune pentru soluțiile căutate. Astfel au fost lansate mai multe solicitări de interacțiune pe filiere agricole și în mod separat fondarea unei Asociații de Producători Moldo – Române.