Inovarea = performanță?

Inovația în managementul afacerilor, soluții de creștere economică și consolidarea mediului antreprenorial local pentru a facilita trecerea la o economie a cunoașterii, câteva din subiectele abordate în cadrul conferinței regionale INNOVENTURE, de la Bacău, 09 mai.

Reprezentanți ai mediului academic, privat și de consiliere în afaceri au semnat alături de Asociația Oamenilor de Afaceri Moldoveni de Pretutindeni un protocol de colaborare în vederea promovării antreprenoriatului inovativ. Astfel reprezentanții INGENIUS HUB, cu sediul în București, împreună cu partenerii regionali din proiectul ”InGenius Start-up Xpress! Program de antreprenoriat responsabil în regiunea Sud-Muntenia”, și-au asumat împreună cu Asociația Oamenilor de Afaceri Moldoveni de Pretutindeni, să colaboreze pe bază de parteneriat activ în vederea identificării, susținerii și promovării unui complex de inițiative dedicate consolidării și dezvoltării ecosistemului antreprenorial local și regional, cu accent pe inovație și specializare inteligentă.

Acordul de colaborare prezumă direcții de acțiune în cadrul platformei INGENIUS NET, care să contribuie la realizarea următoarelor obiective:

  • Atragerea de investiții prin cooperare de proiecte durabile;
  • Identificare de noi piețe externe pentru afaceri locale;
  • Promovarea parteneriatului în afaceri;
  • Identificare și dezvoltare de proiecte transnaționale de importanță strategică;
  • Accesarea de fonduri din toate sursele existente pe planuri de măsuri integrate;

Acțiunile vor viza problema competitivității, care reprezintă o mare provocare.

România este un inovator modest. În perioada 2010 – 2017  poziția acesteia s-a redus, față de media U.E.  În Republica Moldova, situația este și mai precară la acest capitol. Motiv pentru care este impetuos necesare consolidarea eforturilor în vederea creării cadrului propice specializării inteligente pentru companii, precum și a modalităților prin care inovarea poate fi integrată în afaceri românești și în același timp pentru a aduce schimbare pozitivă în mediul antreprenorial local și regional.

„În numele Asociației Oamenilor de Afaceri Moldoveni de Pretutindeni vă asigur de toată deschiderea și disponibilitatea noastră în a facilita și construi parteneriate, în a promova bunele practici și inovațiile pentru dezvoltarea afacerilor, în a oferi suport în facilitarea parteneriatelor care să contribuie la realizarea unor proiecte investiționale și de dezvoltare economică locală.”.

„Susținem și încurajăm dialogul public-privat-asociativ și acționăm pentru a fortifica mediul antreprenrorial, pentru a dezvolta ecostisteme de business  funcționale, actualizate cu soluții adaptate realităților și necesităților actuale. 

Participăm împreună la acțiuni care să valorifice oportunități actuale, să dezvoltăm proiecte comune, să încurajăm potențialii investitori și în același timp să promovăm cultura antreprenorială în fiecare comunitate și pentru fiecare categorii de vârste.”