MADR din România, pentru proiecte bilaterale cu Republica Moldova

Potențiale proiecte bilaterale între România și Republica Moldova, pentru dezvoltarea mediului antreprenorial agricol, au fost discutate la MADR – Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, luni, 25 martie. 

Invitația de colaborare din partea Asociației Oamenilor de Afaceri Moldoveni de Pretutindeni lansată către MADR România prevede mai multe activități dedicate fortificării dialogului public-privat-asociativ pentru crearea parteneriatelor B2B și publice-private și transfer de know how.  

Câteva dintre subiectele de interes, care să aducă plus valoare pentru agricultorii din Republica Moldova și care ar putea fi asigurate de către specialiștii MADR sunt despre:  

  • Evoluția agriculturii românești după pre aderare;
  • Expertiză sectorială agricolă;
  • Impactul programelor de finanțare și consilierii agricultorilor;
  • Lanțuri valorice agroalimentare și suportul pentru accesarea piețelor;
  • Agricultura ecologică responsabilă; 
  • Dezvoltarea asociațiilor de producători, avantajele cooperării.

Deschiderea de colaborare oferită din partea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Regionale este una foarte valoroasă, motiv pentru care AOAMP va continua să valorifice oportunitățile de colaborare care să contribuie la dezvoltarea mediului antreprenorial agricol și să conecteze potențiali parteneri pentru dezvoltarea proiectelor comune.