Primul Forum Agricol Transfrontalier UFMR: „Agricultura Moldovei și României se află în mâini bune”

Primul Forum Agricol Transfrontalier organizat de mediul asociativ s-a încheiat pe o notă pozitivă. Peste 200 de minți agere din domeniul agricol au vizitat evenimentul pentru a contribui la dezvoltarea agriculturii la nivel național și internațional și au participat la o serie de activități, în cadrul cărora au fost depistate cele mai grave probleme din sector și soluțiile acestora.

„Am încercat să demonstrăm nu doar importanța strategică a domeniului agricol, care garantează siguranța alimentară a unei țări”, spune Alexei Repede, Președintele Asociației Oamenilor de Afaceri Moldoveni de Pretutindeni. Acesta a îndemnat cei peste 200 de participanți să discute, să valorifice potențialul agricol al țării. „Ne-am dorit, ca, într-un final, să fie făcut primul pas spre rezolvarea problemelor din domeniu. Și credem că ne-a reușit”, adaugă Alexei Repede.

Rezultatele forumului se manifestă prin reacția pozitivă din partea oaspeților evenimentului, dar și printr-o serie de rezoluții formulate în cadrul atelierelor de lucru specializate pe sectoarele: Vitivinicol; Fructe și legume; Cereale și oleaginoase; Zootehnie; Industrie alimentară; Tineri agricultori.

Participanții care activează în cadrul sectorului vitivinicol consideră o problemă insuficiența finanțării și subvenționării la diverse etape de dezvoltare – atât la etapa de înființare a plantațiilor, cât și la cele de recoltare, post-recoltare și eventualul acces la piață. Soluția propusă de aceștia a fost reformularea sistemului de subvenţionare şi finanţare pentru a spori accesul la acestea cu introducerea facilităţilor fiscale şi stimulentelor financiare pentru fermieri.

În cadrul atelierului de lucru „Fructe și Legume” a fost menționată ca problemă lipsa asocierii și cooperării fermierilor pe filiere de produs, necesitatea de promovare și lobare a intereselor. Astfel, crearea și dezvoltarea formațiunilor asociative în funcție de produs; îmbunătățirea cadrului legal agricol, impulsionarea finanțărilor a fost soluția propusă.

Sectorul „Cereale și oleaginoase” consideră că resursele financiare alocate din fondul de subvenționare pentru sectorul de cereale și oleaginoase sunt insuficiente. Pentru a soluționa acestă problemă este necesară majorarea fondului de subvenționare până la două miliarde lei în Moldova sau 4% din PIB, modificarea regulamentului cu includerea subvenționării mixte – 50% dezvoltarea ramurilor strategice și 50% la ha, debirocratizarea, creșterea transparenței în subvenționare, reducerea numărului de acte, inclusiv aplicare on-line, excluderea plafonului, plata fixă pentru suprafețe mici, includerea finanțării în avans.

Sectorul „Zootehnie” vede o problemă în lipsa asocierii și cooperării între fermieri, grupuri de fermieri și alți reprezentanți ai sectorului agricol li crede că trebuie încurajată crearea formațiunilor asociative.

Participanții la atelierul de lucru „Industria Alimentară și Promovarea Produselor” a evidențiat că fermierii nu colaborează între ei și au propus dezvoltarea de grupuri de profesioniști pentru creșterea eficienței asociației în promovarea intereselor, lobarea programelor de dezvoltare către stat și către partenerii de dezvoltare.

Tinerii Antreprenori au declarat că au nevoie de fond de garantare a creditelor pentru tinerii agricultori.

În cadrul Primului Forum Agricol Transfrontalier, au avut loc discuții și dezbateri dintre fermieri, experți și alți actori importanți ai sectorului agricol din Republica Moldova și România. Reprezentanți ai autorităților ambelor state, omologi ai instituțiilor de resort au menționat reușitele sale, dar și lacunele din sectorul agricol și necesitatea realizării unor acțiuni prin consultarea și implicarea directă a asociațiilor de producători.

Din partea Republicii Moldova, la Forumul UFMR, au participat Iurie Ușurelu, Secretarul de stat al Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și Nicolae Ciubuc, directorul Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură. România a fost prezentată de Claudiu Sorin Roșu Mareș, Secretar de stat,  Ministerul Agriculturii și dezvoltării Rurale, Adrian Pintea, directorul general al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, Adrian-Ionuț Chesnoiu, directorul Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale și Daniel Ioniță, Ambasadorul României în Republica Moldova.

Evenimentul organizat de către AOAMP Asociația Oamenilor de Afaceri Moldoveni de Pretutindeni a avut un impact imediat, întrucât schimbul de experiență a continuat și înafara atelierelor de lucru. „Credem că domeniul agriculturii din ambele țări se află în mâini bune”, a menționat Alexei Repede. Astfel, organizatorii și-au propus să creeze o platformă online, care va fi prima bază de date cu informații transfrontaliere, care vor participa la promovarea sectorului. Pe această platformă vor putea fi găsite detalii despre programele de finanțare a activității agricole din Republica Moldova și România, informații utile despre starea actuală a sectorului agroalimentar, statistici și analize SWOT, istorii de succes și cele mai bune practici inovaționale de promovare și cooperare. „Potențialul acestor oameni este inimaginabil și doar împreună vom pune bazele unei inițiative, care, în esență, va dezvolta agricultura și va impune autoritățile să acorde atenția cuvenită domeniului”, a adăugat Alexe Repede.

Scopul de bază al organizatorilor primei ediții a Forumului UFMR a fost încurajarea și susținerea directă a fermierilor din Republica Moldova. Astfel, în cadrul evenimentului, cei mai activi și implicați oaspeți ai forumului au primit un suport în valoare totală de 200 mii lei și material semincer pentru o suprafață totală de 70 de hectare.

Pe final de eveniment, participanții și-au exprimat gratitudinea organizatorilor evenimentului, menționând că asemenea inițiative sunt foarte importante pentru dezvoltarea durabilă a economiei țării.

Forumul Agricol Transfrontalier UFMR – Uniunea Fermierilor din Republica Moldova și România, a fost organizat de către AOAMP Asociația Oamenilor de Afaceri Moldoveni de Pretutindeni, împreună cu Federația Națională PRO AGRO din România și Federația Națională a Fermierilor din Republica Moldova în cadrul proiectului „Parteneriat pentru dezvoltarea durabilă a mediului rural din România și Republica Moldova”.